Roboty koszace01.03.2024

Pierwsze kroki z inteligentnymi połączeniami w aplikacji Automower® Connect

Korzystając z funkcji inteligentnych połączeń w aplikacji Automower® Connect, możesz np. pozwolić kalendarzowi Google na sterowanie robotem koszącym Automower® poza normalnym harmonogramem koszenia lub zaparkować kosiarkę na czas między zachodem a wschodem słońca, aby chronić zwierzęta poruszające się po ogrodzie w nocy.

Inteligentne połączenia w aplikacji Automower® Connect są oparte na tzw. apletach IFTTT (If This Then That). Aplet IFTTT umożliwia komunikację między aplikacjami i urządzeniami. Pozwala to na podejmowanie działań normalnie niedostępnych dla aplikacji i urządzeń.

Ten artykuł ułatwi Ci zapoznanie się z inteligentnymi połączeniami w aplikacji Automower® Connect.

Wymagania

Do korzystania z inteligentnych połączeń w aplikacji Automower® Connect potrzebne są następujące elementy:

  • Kosiarka z łącznością Wi-Fi lub komórkową albo kosiarka z zainstalowanym zestawem Automower® Connect
  • Aplikacja Automower® Connect
  • Urządzenie z systemem iOS lub Android
  • Konto IFTTT

Łączenie konta IFTTT z kontem Automower® Connect

Aby uzyskać dostęp do funkcji inteligentnych połączeń w aplikacji Automower® Connect, należy dotknąć przycisku Więcej i wybrać opcję Smart Home. Zostanie przeprowadzona automatyczna weryfikacja, mająca na celu sprawdzenie, czy konto IFTTT jest już połączone z kontem Automower® Connect.

Jeśli konto IFTTT jest już połączone z kontem Automower® Connect, można zacząć korzystać z inteligentnych połączeń. Więcej informacji można znaleźć poniżej w części Włączanie inteligentnego połączenia.

Jeśli konto IFTTT nie zostało połączone z kontem Automower® Connect, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli nie masz konta IFTTT

Jeśli nie masz konta IFTTT, aplikacja Automower® Connect utworzy je dla Ciebie. Wystarczy podać adres e-mail i dotknąć pozycji Connect (Połącz). (W polu adresu e-mail pojawi się adres logowania do konta Automower® Connect, ale można go zmienić na inny.)

Po utworzeniu konta IFTTT na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o utworzenie hasła do konta. Utworzenie hasła usprawni korzystanie z inteligentnych połączeń, szczególnie w przypadku używania wielu urządzeń do sterowania kosiarką. Korzystanie z konta IFTTT na tym samym urządzeniu, na którym zostało skonfigurowane konto, jest możliwe bez ustawiania hasła, ale aby korzystać z konta na innym urządzeniu, należy ustawić hasło dla utworzonego konta.

Jeśli masz konto IFTTT, którego używasz do innych celów

Jeśli masz już konto IFTTT, którego używasz do innych celów, możesz je połączyć z kontem Automower® Connect, wprowadzając tylko adres e-mail tego konta IFTTT.

Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość sprawdzająca poprawność wprowadzonych informacji. Należy odszukać tę wiadomość w skrzynce odbiorczej i kliknąć zawarte w niej łącze. Tę czynność należy wykonać w urządzeniu, w którym jest używana aplikacja Automower® Connect.

Po zakończeniu weryfikacji istniejące konto IFTTT zostanie połączone z kontem Automower® Connect.

Włączanie inteligentnego połączenia

  1. W aplikacji Automower® Connect dotknij przycisku Więcej i wybierz opcję Inteligentny dom.
  2. Wybierz połączenie inteligentne, które chcesz włączyć, i dotknij suwaka Połącz (A). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat różnych inteligentnych połączeń, zobacz Dostępne inteligentne połączenia poniżej.
  3. Należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odpowiednio skonfigurować połączenie.

Należy pamiętać, aby najpierw zezwolić apletowi IFTTT na dostęp do usługi i danych, które będą używane. Aby np. użyć połączenia IFTTT, które wykorzystuje kalendarz Google, należy zezwolić apletowi na dostęp do kalendarza Google i jego danych.

Dostępne inteligentne połączenia

Więcej informacji na temat dostępnych inteligentnych połączeń w aplikacji Automower® Connect znajduje się tutaj:

Wyłączanie inteligentnego połączenia

Aby wyłączyć połączenie, dotknij suwaka Połącz (A).

Aby całkowicie usunąć połączenie pomiędzy Automower® Connect a IFTTT, zobacz Usuwanie połączenia między IFTTT a kontem Automower® Connect.

Edytowanie ustawień inteligentnego połączenia

Aby edytować ustawienia inteligentnego połączenia, należy wybrać połączenie i dotknąć ikony ustawień .

Następnie należy wprowadzić zmiany i dotknąć pozycji Save (Zapisz).

Inteligentne połączenia nie działają?

Jeśli do konta Automower® Connect jest podłączonych wiele kont IFTTT podczas aktywacji inteligentnego połączenia w aplikacji Automower® Connect, spowoduje to konflikt między kontami i nie będzie można sterować robotem koszącym Automower® za pomocą inteligentnych połączeń.

Aby móc korzystać z funkcji Smart Connections, upewnij się, że do Automower® Connect jest podłączone tylko jedno konto IFTTT. Wystarczy usunąć usługę Husqvarna Automower® z konta IFTTT, którego nie chcesz używać do sterowania robotem koszącym Automower®. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Usuwanie połączenia między IFTTT a kontem Automower® Connect. Następnie będzie można korzystać z inteligentnych połączeń w aplikacji Automower® Connect.

Informacje dodatkowe

Czy ten artykuł był pomocny?