Roboty koszace01.03.2024

Zaparkuj kosiarkę za pomocą kalendarza Google

Man and mower in garden

Jeśli masz zaplanowaną jedną lub kilka imprez w ogrodzie, np. spotkanie przy grillu, i chcesz, aby robot koszący Automower® był w tym czasie zaparkowany, teraz możesz dodać wydarzenie do kalendarza Google i użyć inteligentnego połączenia w aplikacji Automower® Connect, aby podczas imprezy kosiarka pozostawała w zaparkowana.

Włączanie inteligentnego połączenia

  1. W aplikacji Automower® Connect dotknij przycisku Więcej i wybierz opcję Inteligentny dom.
  2. Jeśli jest to pierwsze użycie inteligentnego połączenia lub apletu IFTTT, patrz Pierwsze kroki z inteligentnymi połączeniami w aplikacji Automower® Connect.
  3. Wybierz Zaparkuj kosiarkę za pomocą kalendarza Google.
  4. Aby włączyć połączenie, dotknij suwaka Połączenie Google.
  5. Jeśli konfigurujesz to połączenie po raz pierwszy, musisz zalogować się do konta Google i zezwolić IFTTT na dostęp do Twojego kalendarza Google i jego danych. Wprowadź dane logowania do konta Google, które chcesz połączyć z IFTTT.
  6. Określ słowo klucz parkowania robota Automower®, czyli słowo lub zwrot, które kosiarka rozpozna w kalendarzu i potraktuje jako polecenie zaparkowania.
  7. Wybierz kalendarz, którego chcesz użyć.
  8. Wybierz kosiarkę, którą chcesz sterować (jeśli z kontem Automower® Connect połączono więcej niż jedną kosiarkę). Jednocześnie można sterować tylko jedną kosiarką za pomocą inteligentnego połączenia.
  9. Dotknij opcji Zapisz.
  10. Utwórz jedno lub kilka wydarzeń w kalendarzu Google, używając wybranego słowa kluczowego w tytule lub opisie.

Teraz kosiarka automatycznie zaparkuje za każdym razem, gdy w kalendarzu Google znajdzie się wydarzenie ze słowem kluczowym. Po zakończeniu wydarzenia w kalendarzu urządzenie wznowi pracę zgodnie z normalnym harmonogramem koszenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanej usługi kalendarza, zobacz Kalendarz Google. Obecnie jedynym obsługiwanym kalendarzem jest kalendarz Google, ale w przyszłości mogą zostać dodane inne kalendarze. (Oczywiście za pomocą IFTTT można w każdym momencie utworzyć własny aplet, korzystając z wybranego kalendarza obsługiwanego przez IFTTT).

Wyłączanie inteligentnego połączenia

Aby wyłączyć inteligentne połączenie, tak aby urządzenie nie było parkowane, mimo że w kalendarzu znajduje się wydarzenie ze słowem kluczowym, wystarczy je odłączyć, ponownie dotykając suwaka.

Czy ten artykuł był pomocny?