Roboty koszace11.02.2024

Poproś o pomoc sąsiada, gdy kosiarka wymaga uwagi

Man watching his smart watch

Wyjeżdżasz na weekend albo dłużej i chcesz, aby ktoś zajął się kosiarką, jeśli coś się wydarzy? Mamy inteligentne połączenie stworzone specjalnie do tego celu!

Dzięki połączeniu Poproś o pomoc sąsiada, gdy kosiarka wymaga uwagi, możesz z łatwością automatycznie powiadomić znajomych o nieoczekiwanych zdarzeniach i pojawieniu się w kosiarce komunikatu o błędzie. Oto, jak to zrobić:

Włączanie inteligentnego połączenia

  1. W aplikacji Automower® Connect dotknij przycisku Więcej i wybierz opcję Inteligentny dom.
  2. Jeśli jest to pierwsze użycie inteligentnego połączenia lub apletu IFTTT, patrz Pierwsze kroki z inteligentnymi połączeniami w aplikacji Automower® Connect.
  3. Wybierz opcję Poproś o pomoc sąsiada, gdy kosiarka wymaga uwagi.
  4. Aby włączyć połączenie, dotknij suwaka Połączenie Gmail.
  5. Jeśli konfigurujesz to połączenie po raz pierwszy, musisz zalogować się do konta Google i zezwolić IFTTT na dostęp do poczty Gmail i na wysyłanie wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Wprowadź dane logowania do konta Google, które chcesz połączyć z IFTTT.
  6. Wybierz kosiarkę, którą chcesz sterować (jeśli z kontem Automower® Connect jest połączona więcej niż jedna kosiarka). Przy użyciu funkcji inteligentnego połączenia można w danym momencie sterować tylko jedną kosiarką.
  7. Wprowadź adresy e-mail osób, które mają otrzymywać powiadomienia, oddzielone spacją lub przecinkiem, np. nazwa1@przyklad.pl,nazwa2@przyklad.pl. Można dodać do 20 adresów e-mail.
  8. Dotknij opcji Zapisz.

Teraz osoby dodane do listy odbiorców otrzymają wiadomość e-mail w przypadku wystąpienia błędu kosiarki zwierającą informacje o błędzie i o pozycji kosiarki.

Pamiętaj, aby udostępnić kod PIN kosiarki odbiorcom z listy, jeśli chcesz, aby mogli rozwiązać pojawiające się problemy.

Wyłączanie inteligentnego połączenia

Aby wyłączyć inteligentne połączenie, tak aby nie wysyłało powiadomień w razie błędu kosiarki, wystarczy je odłączyć, ponownie dotykając suwaka.

Czy ten artykuł był pomocny?