Roboty koszace27.02.2024

Usuwanie połączenia między IFTTT a kontem Automower® Connect

Aby usunąć połączenie między IFTTT a kontem Automower® Connect, należy usunąć usługę Husqvarna Automower® z konta IFTTT.

  1. Zaloguj się do IFTTT za pomocą konta, którego nie chcesz używać do sterowania robotem koszącym Automower®.
  2. Kliknij swój adres e-mail, aby uzyskać dostęp do ustawień konta.
  3. Wybierz Moje usługi > Husqvarna Automower®.
  4. Kliknij symbol ustawień, a następnie Usuń.

Teraz Twoje konto Automower® Connect nie jest już połączone z kontem IFTTT.

Czy ten artykuł był pomocny?