Roboty koszace11.02.2024

Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu: Instalacja i wskazówki dla modelu Automower® NERA

Funkcję Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu opracowano w celu zwiększenia wydajności robota koszącego Automower® NERA wyposażonego w technologię EPOS™. Instalując przewód pętli wokół obszarów o słabym zasięgu satelitarnym, można znacznie zmniejszyć ryzyko przerw w działaniu, na przykład w obszarach z wąskimi przejściami lub w pobliżu gęstych skupisk drzew.

Kompatybilne modele Automower®

Funkcja Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu jest dostępna dla robotów koszących Automower® NERA wyposażonych w technologię EPOS™. Jeśli posiadasz model 320 NERA, 430X NERA lub 450X NERA z 2023 roku z zestawem EPOS™ Plug-in, musisz pobrać najnowszą aktualizację oprogramowania sprzętowego, która obejmuje nową funkcję Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu.

Przewodnik krok po kroku: Korzystanie z funkcji Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu w robocie koszącym Automower® NERA

Instalacja przewodu ograniczającego

Aby zainstalować przewód ograniczający, należy postępować zgodnie z poniższym szczegółowym przewodnikiem: Jak ułożyć przewód ograniczający w instalacji Automower®.

Umiejscowienie przewodu ograniczającego

Przewód pętli należy umieścić co najmniej 2 metry / 7 stóp poza problematycznym obszarem. Dzięki temu robot koszący ponownie połączy się z satelitą i ustali dokładną pozycję.

Włączanie funkcji Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu

Po zainstalowaniu przewodu ograniczającego można włączyć funkcję Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu. W tym celu należy otworzyć aplikację Automower® Connect i wybrać kolejno opcje Ustawienia > Akcesoria > Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu > Włącz.

Przedłużanie przewodu ograniczającego w razie potrzeby

Jeśli urządzenie w dalszym ciągu zatrzymuje się w części obszaru pracy lub jeśli nie może opuścić obszaru z funkcją obsługi EPOS™ za pomocą przewodu, konieczne może być przeniesienie przewodu w głąb obszaru pracy z dobrym sygnałem satelitarnym.

Funkcja Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu i wirtualne granice

Funkcja Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu działa tylko w granicach wirtualnej instalacji. Przewód można umieścić w części obszaru pracy lub w miejscu, w którym zainstalowano ścieżkę transportową. Nie można go jednak użyć do rozszerzenia obszaru pracy (ilustracja 1) ani do utworzenia oddzielnego obszaru pracy poza wirtualnymi granicami (ilustracja 2).

Ilustracja 1

Ilustracja 2

Co się stanie w przypadku przerwy w przewodzie?

Jeśli przewód ograniczający zostanie przerwany, robot koszący będzie nadal działać tak, jakby funkcja Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu była wyłączona. W aplikacji Automower® Connect pojawi się komunikat ostrzegawczy, a kontrolka stacji ładującej zacznie migać na niebiesko.

Jak naprawić przerwę w przewodzie

Aby naprawić przerwę w przewodzie, należy postępować zgodnie z naszym przewodnikiem: Jak naprawić przerwę w przewodzie w instalacji Automower®.

Czy w ramach funkcji Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu można połączyć kilka obszarów trawnika?

Jeśli trawnik obejmuje kilka obszarów, w których sygnał satelitarny nie jest optymalny, w jednej pętli można utworzyć kilka obszarów wsparcia. Maksymalna długość pętli wynosi 800 metrów / 2625 stóp.

Funkcja Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu i stacja ładująca

Punkt dokowania stacji ładującej powinien znajdować się w miejscu z niezasłoniętym widokiem na niebo. Nie należy umieszczać stacji ładującej ani punktu dokowania w miejscu o słabym zasięgu satelitarnym, ponieważ funkcja Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu nie zrekompensuje słabego sygnału satelitarnego.

Wsparcie ścieżki transportowej

Jeśli robot koszący ma problemy z podążaniem ścieżką transportową w obszarze o słabym zasięgu satelitarnym, wówczas funkcja Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu może zapewnić wsparcie ścieżki transportowej.

Funkcja Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu i strefy niedostępne

Strefy niedostępne EPOS™ mają na celu zapobieganie przedostawaniu się robota koszącego do części trawnika, w których nie wolno mu kosić. Nawet w przypadku słabego sygnału satelitarnego robot koszący będzie stosować się do tych wirtualnych granic. Należy jednak pamiętać, że dokładność tych granic może być ograniczona w miejscach o słabym sygnale satelitarnym.

Aby zwiększyć precyzję, można utworzyć wyspę za pomocą przewodu ograniczającego wokół obszaru, który chcesz chronić. Rozwiązanie to pozwoli zachować strefę niedostępną EPOS™, gdy sygnał satelitarny jest słaby, zapewniając dokładność granic.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że sama wyspa utworzona za pomocą przewodu ograniczającego nie uniemożliwi robotowi koszącemu przedostania się na dany obszar. W tym celu zawsze wymagana jest strefa niedostępna EPOS™.

Funkcja Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu i schematy koszenia

Koszenie systematyczne

W przypadku wybrania opcji koszenia systematycznego robot koszący po utracie sygnału satelitarnego na terenie trawnika z funkcją Obsługa EPOS™ za pomocą przewodu zatrzyma się przy przewodzie ograniczającym. Po odzyskaniu sygnału satelitarnego będzie kontynuować koszenie.

Nieregularne koszenie

W przypadku wybrania opcji nieregularnego koszenia robot koszący będzie kontynuować koszenie w obszarze wyznaczonym za pomocą przewodu ograniczającego, nawet jeśli sygnał satelitarny zostanie utracony.

Skontaktuj się z lokalnym dilerem Husqvarna, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy przy instalacji robota koszącego Automower®.

Czy ten artykuł był pomocny?