Roboty koszace08.03.2024

Co to jest FOTA i jak się z tego korzysta?

Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego (FOTA) to funkcja umożliwiająca samodzielne aktualizowanie oprogramowania sprzętowego robota koszącego Automower®. Oprogramowanie sprzętowe jest pobierane do robota koszącego za pomocą opcji przesyłu danych, takich jak Wi-Fi lub sieć komórkowa.

Wymagania dotyczące użytkowania technologii FOTA

Aby korzystać z technologii FOTA, trzeba spełnić następujące warunki:

  • Należy posiadać model Automower® obsługujący FOTA.
  • Opcja Sprawdź dostępność nowych aktualizacji oprogramowania sprzętowego musi być włączona w aplikacji Automower® Connect (jest dostępna w menu Więcej > Moje kosiarki > Szczegóły kosiarki). Ta funkcja jest domyślnie włączona.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Jeśli model można zaktualizować z wykorzystaniem FOTA, bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego można sprawdzić w aplikacji Automower® Connect, wybierając kolejno Więcej > Moje kosiarki > Szczegóły kosiarki > Wersja oprogramowania.

Pobieranie nowego oprogramowania sprzętowego

Pakiet oprogramowania jest pobierany automatycznie na robota koszącego. Po pobraniu oprogramowania sprzętowego można rozpocząć instalację w aplikacji Automower® Connect.

Fakty dotyczące pobierania oprogramowania sprzętowego

  • Robot koszący sprawdza raz w tygodniu, czy dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe.
  • Jeśli robot koszący wykryje, że nowe oprogramowanie sprzętowe jest dostępne, rozpocznie jego pobieranie.
  • W przypadku modeli Automower®, które komunikują się z chmurą Husqvarna wyłącznie za pośrednictwem sieci Wi-Fi, stacja ładująca musi znajdować się w obszarze z zasięgiem sieci Wi-Fi. Jeśli stacja ładująca znajduje się w obszarze o słabym sygnale Wi-Fi lub bez sygnału, robot koszący nie będzie mógł pobrać żadnych aktualizacji.
  • W przypadku robotów koszących obsługujących połączenie komórkowe pobieranie pakietów oprogramowania sprzętowego jest objęte subskrypcją mobilną dla robota koszącego.
  • Na czas pobierania aż do jego zakończenia robot koszący będzie pozostawać w stacji ładującej.
  • W przypadku pokrywania się harmonogramu rozpoczęcia pracy robota koszącego z procesem pobierania w aplikacji Automower® Connect pojawi się komunikat oznajmujący, że robot koszący pobiera oprogramowanie sprzętowe. Po zakończeniu pobierania robot koszący rozpocznie koszenie zgodnie z harmonogramem.
  • Pobieranie oprogramowania sprzętowego przez robota koszącego może potrwać od 1 do 4 godzin.

Instalowanie nowego oprogramowania sprzętowego

Po pobraniu nowego pakietu oprogramowania sprzętowego do robota koszącego w aplikacji Automower® Connect pojawi się powiadomienie, w którym można zdecydować o instalacji oprogramowania.

Dotknij Instaluj, aby rozpocząć instalację, lub Odrzuć, aby tymczasowo zamknąć powiadomienie. Opcję instalacji można ponownie znaleźć w menu Więcej > Moje kosiarki > Szczegóły kosiarki.

Instrukcje instalacji krok po kroku

1. W powiadomieniu o oprogramowaniu sprzętowym dotknij opcji Instaluj lub wybierz menu Więcej > Moje kosiarki, a następnie opcję Szczegóły kosiarki.

2. Dotknij opcji Zainstaluj aktualizację oprogramowania sprzętowego.3. Aby można było rozpocząć instalację, robot koszący musi być wystarczająco naładowany. Dotknij opcji Parkuj kosiarkę, aby umieścić ją w stacji ładującej.4. Dotknij opcji Zainstaluj aktualizację oprogramowania sprzętowego, aby rozpocząć aktualizację.

5. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona. Dotknij opcji Gotowe, aby zakończyć instalację.Uwaga: przy rozpoczęciu instalacji robot koszący zostanie odłączony od aplikacji Automower® Connect. Robot koszący połączy się z powrotem automatycznie po ukończeniu aktualizacji.

Monitorowanie stanu instalacji

Postęp instalacji można śledzić w aplikacji Automower® Connect.

Co zrobić, jeśli instalacja się nie powiedzie?

Jeśli instalacja się nie powiedzie, uruchom ponownie robota koszącego. Połącz się ponownie przez Bluetooth i w aplikacji Automower® Connect w menu Więcej > Moje kosiarki > Szczegóły kosiarki > Wersja oprogramowania sprawdź, która wersja oprogramowania sprzętowego jest zainstalowana. Jeśli zainstalowana jest nowa wersja, wszystko jest w porządku. Jeśli nie, ponownie uruchom instalację.

Informacje o wersji dla modeli obsługujących FOTA

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego Automower®, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?