Roboty koszace25.04.2024

Co nowego w najnowszej aktualizacji oprogramowania sprzętowego modeli Automower® 310E NERA i 410XE NERA?

Regularne aktualizacje oprogramowania sprzętowego pomagają utrzymać robota koszącego Automower® w dobrym stanie i uzyskać dostęp do nowych funkcji i ulepszeń wprowadzonych przez firmę Husqvarna.

Poniżej znajdują się informacje o najnowszych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego do następujących modeli Automower®:

  • 310E NERA
  • 410XE NERA

Dowiedz się, jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe robota koszącego Automower® z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania sprzętowego (FOTA, Firmware Over The Air).

Wersja oprogramowania sprzętowego: 5375223-02B_P17-SwPkg_54.11

Data publikacji: kwiecień 2024

Nowe funkcje

  • W tej wersji nie ma nowych funkcji.

Udoskonalenia

  • Poprawiono zachowanie robota koszącego w narożnikach i wąskich przestrzeniach, aby ograniczyć jego blokowanie się.

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego Husqvarna Automower®, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?