Roboty koszace11.03.2024

Jak zaktualizować robota koszącego Automower®

Firma Husqvarna okresowo publikuje nowe oprogramowanie sprzętowe do robota koszącego Automower®. Aktualizacje te dotyczą nie tylko problemów z wydajnością lub bezpieczeństwem, ale także wprowadzają nowe funkcje.

Dzięki aktualizowaniu oprogramowania sprzętowego robota koszącego masz pewność, że jego wydajność jest optymalna, i zyskujesz dostęp do każdej nowej funkcji, jaką wprowadzi firma Husqvarna.

Rozumienie oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe to rodzaj oprogramowania przechowywanego wewnątrz urządzenia, np. robota koszącego Automower®. Zawiera ono instrukcje umożliwiające urządzeniu wykonywanie podstawowych zadań, obsługę funkcji i komunikację z innymi urządzeniami.

Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia Automower®

Samodzielna aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Niektóre modele Automower® obsługują technologię bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania sprzętowego (FOTA), która umożliwia samodzielne aktualizowanie oprogramowania sprzętowego. Gdy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego, użytkownik jest o tym powiadamiany przez aplikację Automower® Connect. Aby ukończyć aktualizację, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z technologii FOTA można znaleźć w naszym przewodniku: Co to jest FOTA i jak się z tego korzysta?

Jeśli potrzebujesz pomocy w aktualizacji oprogramowania sprzętowego, skontaktuj się z lokalnym dilerem.

Odwiedzanie dilera w celu wykonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Jeśli robot koszący Automower® nie obsługuje technologii FOTA, konieczne jest dostarczenie robota do lokalnego dilera w celu wykonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Dilerzy zawsze aktualizują robota koszącego do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego podczas serwisu przed odstawieniem do przechowywania w sezonie zimowym.

Co się stanie w przypadku braku aktualizacji oprogramowania sprzętowego?

Możesz kontynuować korzystanie z robota koszącego bez aktualizacji oprogramowania sprzętowego, ale nie będziesz mieć dostępu do żadnych nowych funkcji ani ulepszeń. Jeśli jednak aktualizacja oprogramowania sprzętowego zawiera poprawkę zabezpieczeń i masz model Automower® obsługujący technologię FOTA, aktualizacja jest obowiązkowa i zostanie zainstalowana automatycznie.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego do modeli Automower® obsługujących FOTA

Skontaktuj się z lokalnym dilerem Husqvarna, jeśli potrzebujesz spersonalizowanej pomocy z robotem koszącym.

Czy ten artykuł był pomocny?