1/1

Opis produktu

Do mocowania na krawędzi lemiesza do odśnieżania, aby chronić podłoże przed uszkodzeniami. Do lemiesza 544 92 17-01.