Instrukcje i przewodniki

Uruchamianie pilarki łańcuchowej

Możesz wierzyć lub nie, ale fraza „jak uruchomić pilarkę?” jest popularnym pytaniem (a przynajmniej bardzo często wyszukiwanym w Google) pośród użytkowników pilarek. W niniejszym przewodniku przygotowaliśmy kilka porad dotyczących przygotowania pilarki do działania.

Są dwa prawidłowe sposoby uruchamiania piły łańcuchowej: z piłą na ziemi lub między nogami. Bez względu na wybraną metodę należy pamiętać, że hamulec łańcucha powinien być zawsze włączony. Wiele modeli piły łańcuchowej można uruchomić w tzw. pozycji półgazu. Jeśli podczas uruchamiania jednego z tych modeli hamulec piły nie jest włączony, łańcuch może się obracać.

Uruchamianie zimnego silnika

  1. Aktywuj hamulec łańcucha.
  2. Jeśli model jest wyposażony w kontrolę dekompresji — naciśnij ten przycisk.
  3. Włącz ssanie. Jeśli piła jest wyposażona w pompę usuwającą powietrze/pompę paliwa, naciśnij przycisk kilka razy, aż do momentu, gdy paliwo będzie widoczne wewnątrz i dostanie się do gaźnika.
  4. Uruchamianie na ziemi: Połóż prawą nogą w tylnym uchwycie i mocno przytrzymaj przedni uchwyt lewą ręką. Uruchamianie z piłą między nogami: Umieść tylny uchwyt pomiędzy udami za prawym kolanem. Przytrzymaj mocno lewą ręką uchwyt przedni.
  5. Pociągnij za uchwyt rozrusznika prawą ręką. Powtarzaj tę czynność, aż silnik zacznie pracować.
  6. Przesuń ssanie (półgaz) i ciągnij aż do momentu uruchomienia piły.
  7. Zwiększ prędkość obrotową silnika tak, aby silnik przeszedł na bieg jałowy, a następnie zwolnij hamulec łańcucha.
Pilarki

Dowiedz się więcej o naszej gamie pilarek

Dowiedz się więcej

Uruchamianie rozgrzanego silnika

Gdy silnik jest rozgrzany, uruchomi się bez ssania. Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej, ale nie zwracaj uwagi na punkty odnoszące się do ssania. Jeżeli silnik uruchamia się z trudem, stosuje się funkcję półgazu. Aby uzyskać dostęp do funkcji półgazu, włącz pełne ssanie, a następnie przesuń dźwignię sterującą z powrotem.