Instrukcje i przewodniki

Napinanie łańcucha na pilarce Husqvarna

Łańcuch ulega wydłużaniu w trakcie używania. Zbyt luźny łańcuch może spaść z prowadnicy i spowodować poważne obrażenia, nawet zagrażające życiu. Niezwykle ważne jest, aby po zmianie długości przez łańcuch wyregulować osprzęt tnący. Sprawdzać napięcie łańcucha podczas każdego tankowania. UWAGA! Nowy łańcuch do pilarki wymaga pewnego czasu na dotarcie, podczas którego jego napięcie należy sprawdzać częściej.

Przewodnik napinania łańcucha w pilarce

  1. Zwolnij hamulec łańcucha
  2. Za pomocą klucza kombinowanego poluzuj nakrętki prowadnicy mocujące osłonę sprzęgła
  3. Podnieś końcówkę prowadnicy i naciągnij łańcuch, dokręcając śrubę napinacza kluczem kombinowanym poprzez obrócenie jej zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Łańcuch należy napiąć tak, aby nie wisiał luźno po dolnej stronie prowadnicy. Sprawdź, czy łańcuch pilarki można łatwo obracać ręką wokół prowadnicy i czy nie zwisa po spodniej stronie prowadnicy
  4. Za pomocą klucza kombinowanego ponownie dokręć nakrętki prowadnicy