Images Working with chainsaws, part 2
  1. Przewodnik
  2. Prowadnice
Instrukcje i przewodniki

Jak konserwować prowadnicę pilarki

Podczas przeprowadzania konserwacji pilarki należy również sprawdzić prowadnicę, aby dowiedzieć się, czy nie wymaga ona konserwacji lub wymiany.

Wykonaj poniższe czynności, aby konserwować prowadnicę pilarki

  1. Poluzuj śrubę dociskową, zdejmij osłonę sprzęgła, pchnij prowadnicę do wewnątrz, a następnie zdejmij łańcuch.
  2. Za pomocą śrubokrętu wyczyść rowek na prowadnicy.
  3. Oczyść otwór do smarowania łańcucha olejem do pilarki.
  4. Sprawdź, czy nos nie jest zbyt luźny. Jeśli jest poluzowany, należy wymienić prowadnicę.
  5. Sprawdź, czy na prowadnicy nie ma wyszczerbień.
  6. Wyszczerbienia należy usunąć za pomocą pilnika płaskiego.
  7. Sprawdź, czy końcówka prowadnicy nie jest zużyta ani rozdarta. Jeśli prowadnica jest zużyta tylko z jednej strony, można ją obrócić. Jeśli obie strony prowadnicy są zużyte, należy wymienić ją na nową.
  8. Sprawdź zużycie rowka prowadnicy, poruszając łańcuchem. Jeśli się chwieje, należy wymienić prowadnicę.

Prowadnice

(22)