565
  1. Przewodnik
Instrukcje i przewodniki

Jak wymienić i wyczyścić filtr powietrza w pilarce Husqvarna

Filtr powietrza zapobiega przedostawaniu się brudu do pilarki Husqvarna. Zabrudzony lub uszkodzony filtr może skrócić żywotność pilarki. Oferujemy trzy typy filtrów powietrza: standardowy — do normalnych warunków eksploatacji, zimowy — do temperatur wynoszących około 0°C lub mniej, filcowy — do pracy w zapylonych i suchych warunkach.

Aby wyczyścić lub wymienić filtr powietrza, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami

  1. Za pomocą płaskiego śrubokręta otwórz trzy zaczepy na pokrywie cylindra pilarki
  2. Zdejmij pokrywę cylindra
  3. Za pomocą śrubokręta podnieś i zwolnij metalowy zatrzask mocujący filtr powietrza
  4. Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zanieczyszczony ani uszkodzony
  5. Otwórz filtr powietrza, ostrożnie umieszczając śrubokręt między górną a dolną częścią i oddzielając oba elementy
  6. Jeśli filtr powietrza jest uszkodzony lub bardzo zabrudzony, należy go wymienić
  7. Wyczyść filtr powietrza za pomocą czystej szczotki lub umyj go w wodzie z mydłem
  8. Przed ponownym założeniem pokrywy cylindra załóż ponownie filtr powietrza i upewnij się, że został prawidłowo umieszczony w pilarce