Løvblåsere11.02.2024

Vedlikehold av løvblåseren

Løvblåseren må vedlikeholdes ved bestemte intervaller for at den skal fungere optimalt. Noe vedlikehold er enkelt å utføre selv, og noe må utføres av en autorisert forhandler.

Vedlikehold for bensindrevet løvblåser

 • Rengjør de utvendige delene av produktet med en tørr klut. Du må ikke bruke vann.
 • Kontroller at kontrollhåndtaket fungerer som det skal.
 • Kontroller at start/stopp-bryteren fungerer som den skal.
 • Undersøk motoren, drivstofftanken og drivstofflinjene for lekkasjer.
 • Rengjør luftfilteret, og skift det om nødvendig. Slik rengjør eller skifter du luftfilteret på løvblåseren
 • Trekk til muttere og skruer.
 • Undersøk luftinntaket og pass på at det ikke er blokkert.
 • Rengjør drivstofftanken.
 • Undersøk alle kabler og forbindelser.

Vedlikehold for batteridrevet løvblåser

ADVARSEL: Fjern batteriet før du utfører vedlikehold.

 • Rengjør de utvendige delene av produktet med en tørr klut. Du må ikke bruke vann.
 • Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett.
 • Kontroller at start/stopp-knappen fungerer på riktig måte og ikke er defekt.
 • Kontroller at kraftutløseren og kraftutløsersperren fungerer riktig med hensyn til sikkerhet.
 • Pass på at alle kontrollene fungerer og ikke er skadet.
 • Kontroller at skruer og mutre sitter stramt.
 • Kontroller at utløserknappen på batteriet fungerer og låser batteriet i produktet.
 • Kontroller at batteriladeren ikke er skadet, og at den fungerer som den skal.
 • Kontroller at batteriet ikke er skadet.
 • Kontroller at batteriet er ladet.
 • Kontroller at luftinntaket til motoren ikke er blokkert. Rengjør luftinntaket med trykkluft.
 • Rengjør luftinntaket til viften.
 • Kontroller forbindelsene mellom batteriet og produktet.
Var denne artikkelen nyttig?