Løvblåsere11.02.2024

Rengjøre eller skifte tennpluggen på en løvblåser

Det er viktig å rengjøre eller skifte tennpluggen for å holde løvblåseren i best mulig stand.

Til dette trenger du:

 • vernehansker
 • stålbørste
 • kombinasjonsnøkkel med stor åpning eller et annet passende verktøy, avhengig av størrelsen på tennpluggen
 • tennplugg: se bruksanvisningen for produktet hvis du trenger informasjon om riktig tennpluggstørrelse

Kontroller tennpluggen når

 • motoren har lite kraft
 • motoren ikke er lett å starte
 • motoren ikke fungerer korrekt på tomgang

Vedlikehold av tennplugg:

 1. Ta av dekselet for å få tilgang til tennpluggen.
 2. Når du har tatt av dekselet, trekker du hetten og ledningen av tennpluggen. Før du fortsetter må du sikre at det ikke er korrosjon på toppen av kontakten. Hvis det er det, rengjør du det med en stålbørste. Sørg også for å rengjøre området for smuss og rusk.
 3. Bruk en kombinasjonsnøkkel med stor åpning og vri mot klokken for å fjerne tennpluggen. Sjekk tennpluggen for sprekker eller karbonavleiringer, og sjekk kontaktene på elektroden.
 4. Hvis du finner karbonavleiringer på elektroden, fjerner du dem med stålbørsten.
 5. Hvis tennpluggen er skadet, må den skiftes ut.
 6. Hvis tennpluggen ikke er skadet og du kunne rengjøre elektroden og kontaktstangen, trer du den tilbake i motoren. Bruk pipenøkkelen til å sikre at den er godt festet. Du må ikke trekke til for hardt.
 7. Når du setter hetten og vaieren på stangen, må du sikre at de klikker på plass.

FORSIKTIG: Pass på at du bruker riktig tennpluggavstand for løvblåseren. Du finner informasjon om dette ved å se i bruksanvisningen eller ved å henvende deg til en lokal autorisert forhandler. Feil tennplugg kan føre til skade på produktet.

Var denne artikkelen nyttig?