Løvblåsere11.02.2024

Rengjøre eller skifte et luftfilter på løvblåseren

Luftfilteret må være rent og fungere som det skal for at løvblåseren skal fungere optimalt.

FORSIKTIG: Ikke la motoren kjøre uten luftfilter eller med et skadet luftfilter. Støv i luften kan forårsake skader på motoren.

Hvis luftfilteret er skittent eller skadet, kan du få problemer med å starte produktene eller miste effekt når du bruker dem.

Luftfiltertyper på en løvblåser:

 • Skumfilter
 • Filtfilter

Luftfilteret må rengjøres regelmessig for å fjerne støv for å unngå:

 • Startproblemer
 • Dårligere effekt
 • Unødvendig slitasje på motordeler
 • Unormalt høyt drivstofforbruk

Luftfilteret må vedlikeholdes oftere i støvete omgivelser.

Rengjøring av luftfilteret

 1. Fjern luftfilterdekselet.
 2. Ta ut luftfilteret fra filterrammen.
 3. Rengjør luftfilteret med varmt vann med såpe.
 4. Rengjør den indre overflaten til luftfilterdekselet med en børste.
 5. Fjern og skift ut filtfilteret hvis det er skittent.
 6. Monter filtfilteret og luftfilteret.
 7. Monter luftfilterdekselet på løvblåseren igjen.

Smøring av luftfilter

Hvis du bruker produktet under forhold med mye støv, må luftfilteret innoljes.

Dette gjelder bare for skumfiltre.

Bruk alltid luftfilteroljen eller luftfilterspray fra Husqvarna.

ADVARSEL: Bruk vernehansker siden luftfilteroljen kan forårsake hudirritasjon.

Slik påfører du luftfilterolje fra flasken

 1. Legg luftfilteret i en plastpose, og hell filteroljen over det.
 2. Kryst plastposen lett slik at oljen fordeles.
 3. Klem ut filteret i plastposen og hell ut overskuddsoljen før du monterer filteret på løvblåseren.

Slik påfører du filterolje i sprayform

Påfør sprayen direkte på filteret.

Skifte luftfilteret

Hvis luftfilteret har vært mye brukt, kan det aldri bli fullstendig rent.

I så fall må luftfilteret skiftes ut med et nytt. Gjør dette med jevne mellomrom.

Luftfilteret kan variere avhengig av løvblåsermodellen.

Var denne artikkelen nyttig?