Løvblåsere11.02.2024

Hvorfor stopper løvblåseren etter at den startes?

Når du arbeider med løvblåseren, kan den uventet slå seg av. Dette kan bety at det er noen problemer med produktene.

Tomt for drivstoff

Sjekk først om det er drivstoff i produktet. Kontroller at løvblåseren er fylt med drivstoff før du starter den.

Gammelt drivstoff

En annen ting som kan påvirke løvblåseren, er gammelt drivstoff.
Når du setter løvblåseren til oppbevaring med drivstoff i, kan drivstoffet bli dårlig. Dette vil føre til at systemet blir tilstoppet.

Drivstoffrelaterte feil er ikke dekket av garantien. Produktet må i så fall repareres hos et autorisert serviceverksted.
Før du setter løvblåseren til oppbevaring, må du sørge for at den er helt tømt for drivstoff, for å unngå denne typen problemer. Bruk alltid nytt drivstoff når du starter produktet.

Luftfilter

Hvis du fortsatt opplever at løvblåseren stopper med en gang etter at den er startet, må du kontrollere luftfilteret. Hvis det er skittent eller skadet, må du rengjøre det eller skifte det ut.
Slik rengjør eller skifter du luftfilteret på løvblåseren

Gnistfanger

En annen grunn til at løvblåseren stopper rett etter at den er startet, kan være at gnistfangeren er skitten eller tilstoppet. Hvis det er tilfellet, rengjør du den med en stålbørste.

Slik rengjør du gnistfangeren

Hvis løvblåseren stopper når den legges på siden, skyldes dette vanligvis at drivstoffilteret skilles fra drivstoffet, siden vinkelen på produktet endres. Drivstoffilteret må ha mulighet til å ligge i drivstoffet når vinkelen endres.

Løvblåseren fra Husqvarna er utstyrt med drivstoffslanger med angitt lengde og fleksibilitet, i tillegg til vektede drivstoffiltre. Dette gjør at filteret kan «følge» drivstoffet og holde seg senket ned. Det er viktig å alltid bruke riktig drivstoffslange og drivstoffilter for det spesifikke produktet. Du finner informasjon om dette i bruksanvisningen.

Løvblåseren kan også skru seg av når den legges på siden på grunn av lekkasje eller fordi drivstoffslangene må legges på nytt. Ta kontakt med din lokale autoriserte leverandør hvis dette blir aktuelt.

Var denne artikkelen nyttig?