Løvblåsere11.02.2024

Hva er formålet med en gnistfanger på løvblåseren?

Gnistfangere er nett som begrenser størrelsen på partikler som av og til finnes i eksosgassene til utendørs kraftverktøy.

Ideen er at når størrelsen på eksospartiklene begrenses (karbonbit eller annet smått rusk), blir den termiske massen til partiklene liten nok til at den ikke lenger regnes som en alvorlig brannfare.

Brukeren må fremdeles være forsiktig for å ikke utgjøre en risiko for seg selv eller omgivelsene.

Vedlikehold av gnistfanger

  1. Undersøk lyddemperen for defekter og skader.
  2. Kontroller at lyddemperen er festet til produktet på riktig måte.
  3. Hvis produktet ditt har et spesielt gnistfangernett, må du rengjøre gnistfangernettet ukentlig.
  4. Gnistfangeren er plassert på lyddemperen. Ta av dekselet. Når det er av, tar du av gnistfangeren.
  5. Inspiser gnistfangeren og pass på at den er intakt og at det ikke er rifter eller hull i den. Pass også på at det ikke er for stor opphopning av karbon. Hvis karbon hoper seg opp, går hekksaksen med lavere turtall, og produktets pusteevne reduseres.
  6. Rengjør opphopningen av karbon på gnistfangeren med stålbørsten.
  7. Når gnistfangeren er ren, setter du den på plass igjen.

MERK: Ikke fjern lyddemperen fra produktet.

Husqvarna anbefaler at gnistfangeren rengjøres hver 50. driftstime.

MERK: Det er ikke alle løvblåsere som har en gnistfanger. Se bruksanvisningen til produktet for mer informasjon.

Var denne artikkelen nyttig?