LC 19AR Lawnmower
 1. Veiledning
 2. Utvalgte produkter
Veiledninger og håndbøker

Slik monterer du et biokit på gressklipperen fra Husqvarna

Denne veiledningen forklarer hvordan du monterer et biokit på gressklipperen. Husk at knivene er skarpe. Du må alltid beskytte hendene dine med hansker og eventuelt pakke inn knivene med en tung klut.

Veiledning for montering av et biokit

 1. Fjern tennpluggkontakten.
 2. Fjern oppsamleren.
 3. Vend gressklipperen over på siden slik at luftfilteret peker opp og lyddemperen ned.
 4. Løsne og fjern knivbolten, og demonter kniven.
 5. Monter kniven i biokitet, og stram til bolten.
 6. Bruk en trekloss for å hindre at kniven beveger seg.
 7. Bruk en momentnøkkel til å stramme bolten til 70 Nm.
 8. Fest pluggen i biokitet.
 9. Monter tennpluggkontakten igjen.

Utvalgte produkter

(1)