Veiledninger og håndbøker

Hvordan du bioklipper gress og løv

Hvis du dekker plenen med et lag gress og løv, kan du spare både tid og penger. Her er våre beste tips for hvordan du dekker plenen med avklipt gress og løv.

Effekt av finfordeling
Det er mange positive effekter for finfordeling av gress og løv, som besparing av tid og penger, samt bedre kvalitet og utseende på plenen din. Her er en liste med fordelene ved finfordeling:
  1. Gjør avfall om til næringsstoffer, og reduserer dermed behovet for gjødsel
  2. Bedre kår for mikroorganismer
  3. Økt humuslag
  4. Ingen behov for å fjerne eller kompostere avfall, noe som er bra siden det å kaste avklipt gress fyller på de allerede overbelastede fyllplassene.

Når du bør legge et dekklag

Du bør finfordele kun når det finnes aktive mikroorganismer i jorden. Det betyr at temperaturen i overflatelaget av jorden bør være minst 6 grader. Hvis finfordeling utføres regelmessig når gresset ikke gror, for eksempel i de varme sommermånedene eller sent på høsten hvis du bor et sted der årstidene endres, vil det være lite eller ingen nedbryting. Det vil derfor være større risiko for utvikling av gressfilt.

Legge dekklag av avklipt gress

Gressrestene inneholder 80 til 85 % vann, noe som gjør at de brytes raskt ned, med liten risiko for utvikling av gressfilt, til forskjell fra andre planterester. Gressrestene brytes raskest ned hvis bare en tredjedel av lengden klippes hver gang. Mer enn halvparten av lengden bør imidlertid ikke klippes, da dette kan øke faren for uttørking på grunn av væsketapet i planten.

Legge dekklag av løv

Når plenen dekkes med et lag løv, kan du spare tid og kostnader hvis løvet som faller ned i hekker, blomsterbed og på stier, blåses ut på åpne plenområder der en sittegressklipper med biokit kan knuse det.

Biokit

Slik monterer du et biokit på gressklipperen fra Husqvarna

Lær mer

Når du bør samle opp i stedet

Husk at dekklaget ikke kan erstatte tradisjonell oppsamling av løv helt. Derfor er det en god idé å samle resten av bladene etter sesongens siste plenklipping, når bakketemperaturen er under 6 grader, og gresset har sluttet å vokse. Ellers øker faren for problemer som soppangrep i løpet av vinteren.

Slik legger du et dekklag med løv i forskjellige deler av verden
Avhengig av klimaet er det forskjellige hensyn du må ta når du legger et dekklag. Her i nord er det viktig å huske på at bare en liten andel av løvet
faller før den første frosten, mens en stor del faller like etter.
Lar du gresset vokse noen få centimeter høyere enn normalt om høsten, kan du – i en kort
periode – legge et dekklag med flere bladrester, siden restene av dekklaget skjules i gresset som er noe høyere.