Veiledninger og håndbøker

Slik skifter du olje på gressklipperen fra Husqvarna

Skift olje etter hver 25. driftstime eller hver sesong. Det kan være at du må skifte olje oftere i støvete eller skitne omgivelser. Det er to måter å tappe oljen på. Begge vises i denne videoen.

Før du tipper gressklipperen for å tømme ut oljerester, må du tømme drivstofftanken ved å kjøre motoren til drivstofftanken er tom.

Slik skifter du olje med en oljepumpe

 1. Koble fra tennpluggkabelen og legg kablene slik at de ikke kommer i kontakt med tennpluggene.
 2. Fjern motoroljelokket/peilepinnen og legg til side på et rent underlag.
 3. Bruk en pumpe til å tømme ut oljen. Rengjør munnstykket når du er ferdig, for å unngå oljesøl.
 4. Bruk peilepinnen for å sjekke at all oljen er tømt ut.
 5. Fyll på olje i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen.
 6. Bruk peilepinnen til å sjekke om oljenivået er riktig.

Slik skifter du olje ved å vippe gressklipperen

 1. Kjør gressklipperen til tanken er tom for bensin.
 2. Koble fra tennpluggkabelen og legg kablene slik at de ikke kommer i kontakt med tennpluggene.
 3. Fjern motoroljelokket/peilepinnen og legg til side på et rent underlag.
 4. Plasser et glass på passende avstand fra gressklipperen
 5. Vipp gressklipperen sakte mot glasset slik at luftfilteret er øverst.
 6. Tørk opp oljesøl.
 7. Bruk peilepinnen til å sjekke om all oljen er tømt ut.
 8. Fyll på olje i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen.
 9. Bruk peilepinnen til å sjekke om oljenivået er riktig.