PRO Battery range 2024 incl. AM, Landscape

Livssyklusvurdering

En livssyklusvurdering (LCA) er en systematisk analyse som brukes til å evaluere potensielle miljøpåvirkninger gjennom hele livssyklusen til et produkt eller en tjeneste. Et av resultatene av en LCA er en oversikt over karbonavtrykket til produktet, med klimagassutslippene som direkte og indirekte tilskrives i livssyklusaktiviteter. 

Hos Husqvarna samarbeider vi med pålitelige partnere for å utføre livssyklusvurderinger av utvalgte produkter. Metodene som brukes samsvarer med internasjonale standarder, og generiske data stammer fra anerkjente lagerdatabaser og offentlig litteratur.

En livssyklusvurdering gir en sammenligning mellom tilsvarende elektriske og forbrenningsdrevne Husqvarna-produkter. Disse produktene tjener samme formål og er designet for å brukes under identiske forhold.

Husqvarna LCA modell robotics

Sentrale elementer i en livssyklusvurdering

Når karbonavtrykket til et produkt beregnes, er nøkkelelementene:

  • Produksjon av materialer 
  • Transport 
  • Produksjon
  • Bruk av produktet
  • Kassering (avhending og resirkulering)

Den grundige livssyklusvurderingen hjelper oss med å sammenligne effekten av et batteridrevet Husqvarna-produkt med et tilsvarende Husqvarna-produkt med fossilt brensel som brukes under lignende forhold.

CEORA Infographics LCA

Finn ut mer om våre livssyklusvurderinger

Husqvarna CEORA ™ 546 EPOS ™ robotgressklipper

I denne LCA-en sammenligner vi vår batteridrevne Husqvarna CEORA™ 546 EPOS ™ robotgressklipper og vår dieseldrevne Husqvarna frontklipper P525DX. I løpet av hele produktets livssyklus har Husqvarna CEORA ™ 546 EPOS ™-robotgressklipperen et betydelig lavere karbonavtrykk.*

* Klippemetoden er forskjellig mellom de to produktene. Sammenligningen er gjort basert på et scenario med en 30-ukers klippesesong per år. Livssyklusvurderingen (LCA) er basert på den funksjonelle enheten for klipping av to fotballbaner (16 000 kvm) med gjennomsnittlig gressbane. Husqvarna CEORA drives av EU-blandingsstrøm, og Husqvarna P525DX drives av vanlig diesel. Resultatet i globalt oppvarmingspotensial per sesong (kg CO2e/sesong). Hvis P 525DX kjører på biodiesel (HVO100) kan CO2-utslippene reduseres ytterligere.