Pamācības un ceļveži

Kā nomainīt Husqvarna zāles pļāvēja eļļu

Mainiet eļļu ik pēc 25 ekspluatācijas stundām vai katru sezonu. Ja darbu veicat putekļainos un netīros apstākļos, eļļa, iespējams, būs jāmaina biežāk. Eļļu var iztecināt divos veidos — abi ir parādīti šajā video.

Pirms zāles pļāvēja sasvēršanas, lai notecinātu eļļu, iztukšojiet degvielas tvertni: darbiniet dzinēju, līdz degvielas tvertne ir tukša.

Eļļas maiņa, izmantojot eļļas sūkni

 1. Atvienojiet aizdedzes sveces vadu no aizdedzes sveces un novietojiet to tā, lai tas nevarētu saskarties ar sveci.
 2. Noņemiet dzinēja eļļas uzpildes vāciņu/mērstieni un novietojiet uz tīras virsmas
 3. Iztukšojiet eļļu, izmantojot sūkni. Kad tas pabeigts, iztīriet kakliņu, lai novērstu eļļas izlīšanu
 4. Pārbaudiet, vai eļļa ir izvadīta, izmantojot mērstieni
 5. Uzpildiet eļļu, ievērojot lietotāja rokasgrāmatā norādīto eļļas veidu un daudzumu
 6. Pārbaudiet, vai eļļas līmenis ir pareizs, izmantojot mērstieni

Kā mainīt eļļu, sasverot zāles pļāvēju

 1. Iztukšojiet degvielas tvertni, darbinot zāles pļāvēju, līdz benzīns vairs nav palicis
 2. Atvienojiet aizdedzes sveces vadu no aizdedzes sveces un novietojiet to tā, lai tas nevarētu saskarties ar sveci.
 3. Noņemiet dzinēja eļļas uzpildes vāciņu/mērstieni un novietojiet uz tīras virsmas
 4. Nolieciet tvertni piemērotā attālumā no zāles pļāvēja
 5. Sasveriet zāles pļāvēju tvertnes virzienā, lai gaisa filtrs būtu augstākais punkts
 6. Satīriet visu izšļakstīto eļļu
 7. Izmantojiet mērstieni, lai pārbaudītu, vai visa eļļa ir izvadīta
 8. Uzpildiet eļļu, ievērojot lietotāja rokasgrāmatā norādīto eļļas veidu un daudzumu
 9. Pārbaudiet, vai eļļas līmenis ir pareizs, izmantojot mērstieni