Chainsaw 560 XP
Pamācības un ceļveži

Kā iedarbināt motorzāģi

Iedarbinot motorzāģi, vienmēr ievērojiet visus drošības norādījumus. Nekādā gadījumā neiedarbiniet dzinēju, ja nav uzstādīta sliede, ķēde un sajūga pārsegs (ķēdes bremze), citādi sajūgs var kļūt vaļīgs un radīt smagas traumas. Pirms iedarbināt zāģi, pārvietojiet to prom no degvielas uzpildes vietas. Novietojiet zāģi un tīras virsmas un raugieties, lai ķēde ne ar ko nesaskaras. Stāviet droši un stabili. Neļaujiet cilvēkiem un mājdzīvniekiem tuvoties darba vietai.

Detalizētas norādes motorzāģa iedarbināšanai

 1. Novietojiet motorzāģi uz tīras virsmas un raugieties, lai ķēde ne ar ko nesaskaras. Noteikti izmantojiet aizsargaprīkojumu.
 2. Pārvietojiet priekšējo, kreisās rokas aizsargu uz priekšu, lai ieslēgtu ķēdes bremzi.
 3. Iepildiet karburatorā degvielu, spiežot degvielas pumpīti, līdz tas piepildās ar degvielu.
 4. Aizveriet čoku, izvelkot un paceļot kombinēto ieslēgšanas/apturēšanas slēdzi.
 5. Ja zāģis ir aprīkots ar dekompresijas vārstu, nospiediet vārsta pogu.
 6. Satveriet priekšējo rokturi ar kreiso roku, novietojiet zāģi uz zemes un turiet to, labo kāju novietojot uz aizmugurējā roktura. Ar labo roku satveriet startera rokturi un lēni pavelciet startera auklu, līdz startera sprūda mehānisms saslēdzas. Tad strauji raujiet auklu. Neaptiniet startera auklu ap roku.
 7. Kad dzinējs ierūcas, atlaidiet droseļvārstu un vēlreiz nospiediet dekompresijas vārsta pogu.
 8. Vēlreiz velciet startera rokturi, līdz dzinējs iedarbojas.
 9. Atlaidiet ķēdes bremzi, pavelkot priekšējā roktura aizsargu pie sevis.
 10. Vairākas reizes “piedodiet gāzi”, līdz dzinējs sasniedz parasto apgriezienu skaitu.
 11. Vēlreiz aktivizējiet ķēdes bremzi un turiet to ieslēgtu līdz zāģa lietošanai.