Husqvarna 550 XP® Mark II un Husqvarna 545 Mark II — griešanas kapacitāte

Šis tests parāda, ka Husqvarna 550 XP® Mark II griešanas kapacitāte ir lielāka nekā Stihl MS 261 C-M.

KLASĒ LABĀKĀ GRIEŠANAS VEIKTSPĒJA

2018. gadā Husqvarna veica plašu jaunā 550 XP® Mark II pārbaudi, salīdzinot to ar Stihl MS 261 C-M. Pārbaudes tika veiktas kontrolētā vidē, un rezultāti ir pārliecinoši.

Kas ir griešanas kapacitāte?
Griešanas kapacitāti izmanto, lai aprakstītu to, cik labi motorzāģis veic savu galveno uzdevumu — ātri sazāģē koku. Šis rezultāts tieši attiecas uz darbu, ko operators spēj paveikt. Jo lielāka ir griešanas kapacitāte, jo lielāka ir darba efektivitāte. Tādējādi jūs varēsiet izdarīt vairāk ar mazāku laika patēriņu, kas savukārt nodrošinās lielāku darbuzņēmēja vai uzņēmuma peļņu. 

Kā mērīt griešanas kapacitāti?
Griešanas kapacitāte parasti tiek mērīta cm2/s, kas nozīmē šķērsgriezuma laukumu laika vienībā vai to, cik sekundēs var pārzāģēt baļķi. Izmēriet laiku, kas nepieciešams koka pārzāģēšanai maksimālā nominālajā darba ātrumā, un salīdziniet dažādu modeļu mērījumus.

Kā tika veikta šī konkrētā pārbaude?
Lai panāktu maksimālu precizitāti, šī pārbaude tika veikta uz mehāniska stenda ar pilnībā jauniem motorzāģiem un pilnībā jaunu griešanas aprīkojumu. Abiem zāģiem bija jāpārzāģē trīs 20×20 cm kvadrātveida baļķi bez mizas.

Mērīšana tika veikta ar maksimālu nominālo apgriezienu skaitu. Motorzāģis tika darbināts ar maksimāliem apgriezieniem, bet zāģēšanas dzinēja apgriezienu skaitu regulēja spēks, kas izmantots zāģa spiešanai baļķī — lielāks spēks ir vienāds ar mazāku apgriezienu skaitu.

Pārbaudei vienu uz otra novietoja trīs baļķus, un griešanas kapacitāte tika mērīta vidējā baļķī. Pārbaude tika optimizēta tā, lai pareizais ātrums tiktu sasniegts pie otrā baļķa. Ar katru zāģa modeli tika veikti trīs griezumi, un, pamatojoties uz rezultātu, tika aprēķināta modeļu griešanas kapacitātes starpība.

Kāds griešanas aprīkojums tika izmantots?
Husqvarna 550XP® Mark II un 545 Mark II tika aprīkots ar 15” Husqvarna X-force® sliedi un Husqvarna X-cut SP33G ķēdi. Zāģis Stihl MS 261 C-M tika aprīkots ar 15” Stihl Rollomatic-e sliedi un Stihl RM3 ķēdi.

Rezultāts:

Visās pārbaudēs Husqvarna 545 Mark II un  550 XP® Mark II uzrādīja lielāku griešanas kapacitāti, salīdzinot ar Stihl MS 261 C-M, sazāģējot baļķus īsākā laikā.