Padomi


Kā iedarbināt motorzāģi ar augšējo rokturi

Iedarbinot Husqvarna motorzāģi, vienmēr ievērojiet drošības norādījumus. Ieslēdziet ķēdes bremzi, lai samazinātu traumu gūšanas risku. Nekādā gadījumā neiedarbiniet motorzāģi, ja sliede, ķēde un visi pārsegi nav uzstādīti pareizi, pretējā gadījumā sajūgs var kļūt vaļīgs un radīt smagas traumas. Novietojiet zāģi uz cietas virsmas. Stāviet stabili un raugieties, lai ķēde ne ar ko nesaskaras. Neļaujiet cilvēkiem un mājdzīvniekiem tuvoties darba vietai.

Detalizētas norādes motorzāģa iedarbināšanai

 1. Novietojiet motorzāģi uz tīras virsmas un raugieties, lai ķēde ne ar ko nesaskaras. Noteikti izmantojiet aizsargaprīkojumu.
 2. Iedarbinot motorzāģi, jābūt ieslēgtai ķēdes bremzei. Aktivizējiet bremzi, pastumjot ķēdes bremzes rokturi uz priekšu.
 3. Iepumpējiet dzinējā degvielu ar degvielas pumpīti, līdz tas piepildās ar degvielu.
 4. Aktivizējiet čoku, nospiežot čoka sviru.
 5. Satveriet priekšējo rokturi un stingri spiediet zāģi pret zemi ar kreiso roku. PIEZĪME! Nespiediet čokui!
 6. Lēni velciet startera auklu, līdz sajūtat ķīļu saķeri. Tad strauji raujiet auklu, līdz sāk darboties dzinējs. Neaptiniet startera auklu ap roku.
 7. Atlaidiet čoku.
 8. Vēlreiz pavelciet startera rokturi, lai iedarbinātu dzinēju.
 9. Atlaidiet ķēdes bremzi, pavelkot priekšējā roktura aizsargu uz sevi.
 10. Vairākas reizes “piedodiet gāzi”, līdz dzinējs sasniedz parasto apgriezienu skaitu.
 11. Vēlreiz aktivizējiet ķēdes bremzi un turiet to ieslēgtu līdz zāģa lietošanai.

Saistītie raksti

 • 560 XP
  Padomi

  Kā iedarbināt motorzāģi

  Iedarbinot motorzāģi, vienmēr ievērojiet visus drošības norādījumus. Nekādā gadījumā neiedarbiniet dzinēju, ja nav uzstādīta sliede, ķēde un sajūga pārsegs (ķēdes bremze), citādi sajūgs var kļūt vaļīgs un radīt smagas traumas. Pirms iedarbināt zāģi, pārvietojiet to prom no degvielas uzpildes vietas. Novietojiet zāģi un tīras virsmas un raugieties, lai ķēde ne ar ko nesaskaras. Stāviet droši un stabili. Neļaujiet cilvēkiem un mājdzīvniekiem tuvoties darba vietai.

 • Padomi

  Kā strādāt ar motorzāģi ziemas laikā

  Darbs ar motorzāģi ziemā var būt īsts izaicinājums. Pāris ieteikumus, kā ievērot drošību un saglabāt produktivitāti arī tad, kad laukā kļūst auksts.

 • Šķērszāģēšana
  Padomi

  Darbs ar motorzāģi 1. daļa - Šķērszāģēšana

  Zāģējot šķērsām, esiet ļoti uzmanīgs, jo īpaši ja tie ir lieli baļķi. Nepareiza darba tehnika var būt bīstama un kalpot par stumbra palaišanas vai zāģa sliedes iespiešanas cēloni. Vispirms novērtējiet kā un cik lielā mērā stumbrs ir nospriegots. Nepārtraukti vērojiet kā reaģē stumbrs zāģēšanas laikā. Tas var noderēt gadījumā, ja būsiest napareizi novērtējis spriegojumu.