Nevienmērīgs ūdens spiediens jūsu augstspiediena mazgātājā

Lietojot augstspiediena mazgātāju, jūs, iespējams, konstatējat ūdens spiediena svārstības.

Šļūtenes ir saliektas

Pārbaudiet, vai šļūtenes nav saliektas.

Ūdens spiediens nav apmierinošs

Nodrošiniet, ka ir pievienota pietiekama ūdens apgāde un ūdens avots ir ieslēgtā pozīcijā. Neizmantojiet garas, maza diametra šļūtenes.

PIEZĪME. Lai jūsu augstspiediena mazgātājs darbotos pienācīgi, ir jāizmanto attiecīgas šļūtenes, jābūt pareizam ūdens spiedienam un ūdens temperatūrai. Informāciju skatiet augstspiediena mazgātāja lietošanas rokasgrāmatā.

Aizsprostota sprausla

Notīriet sprauslu.

Kā notīrīt augstspiediena mazgātāja sprauslu

Sistēmā ir gaiss

Lai jūsu augstspiediena mazgātājā neatrastos gaiss, jums ir jāatgaiso sistēma.

Ūdens filtrs ir netīrs

Iztīriet ūdens filtru.

Kā iztīrīt augstspiediena mazgātāja ūdens filtru

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?