Kā iztīrīt augstspiediena mazgātāja ūdens filtru

Izmantojot augstspiediena mazgātāju, ūdens filtrs var kļūt netīrs un aizsērēt. Tas notiek, ja mazgātājs tiek lietots bieži.

Ja ūdens filtrs kļūst netīrs, var notikt ūdens apgādes pārtraukums un, iespējams, no mazgātāja vairs neizplūdīs ūdens.

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams iztīrīt ūdens filtru.

Pievienojot mazgātāju ūdensvadam, noteikti izpildiet ikvienu darbību, lai samazinātu iespēju ūdens filtrā uzkrāties dārza šļūtenes netīrumiem. Pretējā gadījumā mazgātājs var tikt nosprostots un bojāts.

Kā iztīrīt augstspiediena mazgātāja ūdens filtru

BRĪDINĀJUMS. Pirms mazgātāja tehniskās apkopes pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgtā stāvoklī (0) un atvienojiet kontaktspraudni no barošanas avota.

  1. Noņemiet savienojumu augstspiediena mazgātāja priekšpusē.
  2. Izmantojot knaibles, izvelciet no mazgātāja ūdens filtru.
  3. Izkratiet no filtra visus netīrumus un novietojiet filtru zem krāna, lai to izskalotu.
  4. Ievietojiet filtru atpakaļ augstspiediena mazgātājā un uzskrūvējiet savienotāju.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?