Raideris11.02.2024

Braucamo zāles pļāvēju uzglabāšana ziemā

Ziemas laikā braucamo zāles pļāvēju ar benzīna dzinēju var izmantot arī kopā ar sniega metēju, taču, ja nav sniega vai nav pūtēja, braucamais zāles pļāvējs jāuzglabā līdz nākamās sezonas sākumam.

Ja runa ir par braucamiem zāles pļāvējiem ar akumulatoru, tos nav ieteicams izmantot, ja temperatūra ir zemāka par 0 °C un augstāka par 38 °C.

Kad beidzas sezona, ir svarīgi notīrīt braucamo zāles pļāvēju un sagatavot to uzglabāšanai. Tas ir svarīgi, lai pļāvējs nākamajā sezonā turpinātu darboties optimālā stāvoklī.

Degviela:

Lai uzglabāšanas laikā novērstu lipīgu daļiņu veidošanos, ieteicams pievienot degvielas stabilizatoru. Pievienojiet stabilizatoru degvielas tvertnei vai arī uzglabāšanas tvertnei. Vienmēr izmantojiet ražotāja ieteikto maisījuma attiecību. Pēc stabilizatora pievienošanas darbiniet dzinēju vismaz 10 minūtes, līdz degviela ieplūst karburatorā.

Ja izmantojat alkilāta benzīnu, degvielas stabilizators nav jāpievieno.

Ja izmantojat standarta benzīnu, nesāciet lietot alkilāta benzīnu, jo šādi jutīgās gumijas detaļas kļūs cietas un trauslas.

Varat arī iztukšot degvielas tvertni. Lai to paveiktu, iedarbiniet dzinēju un darbiniet to, līdz karburatorā vairs nav degvielas.

PIEZĪME. Ja pievienojat degvielas stabilizatoru, neiztukšojiet degvielas tvertni un karburatoru.

Tīrīšana:

BRĪDINĀJUMS. Lai mazinātu aizdegšanās risku, notīriet no braucamā zāles pļāvēja zāli, lapas un citus ugunsnedrošus materiālus. Pirms novietojat pļāvēju uzglabāšanai, ļaujiet tam atdzist.

UZMANĪBU! Neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju. Ūdens var izraisīt koroziju, kas var sabojāt pļāvēju.

 • Netīriet karstas virsmas, piemēram, dzinēju, trokšņa slāpētāju un izplūdes gāzu sistēmu. Uzgaidiet, līdz virsmas atdziest, tad notīriet no pļāvēja no zāli un netīrumus.
 • Pirms tīrīt ar ūdeni, notīriet ar suku. Noņemiet zāli un netīrumus no transmisijas un ap to, no transmisijas gaisa ieplūdes atveres un no dzinēja.
 • Pļāvēja tīrīšanai izmantojiet tekošu ūdeni no šļūtenes. Neizmantojiet augstspiediena aprīkojumu.
 • Tīrīšanas līdzekļi parasti palielina bojājumu apjomu.
 • Lai notīrītu pļaušanas bloku, novietojiet to apkopes stāvoklī un, izmantojot šļūteni, noskalojiet to.
  Kā novietot braucamo zāles pļāvēju apkopes stāvoklī

Citi padomi.

 • Izņemiet akumulatoru. Pirms uzglabāt akumulatoru, notīriet un uzlādējiet to un ļaujiet atdzist.
 • Pārbaudiet, vai pļāvējā nav nodilušu vai bojātu detaļu. Pievelciet vaļīgas skrūves un uzgriežņus.
 • Nomainiet dzinēja eļļu un utilizējiet veco eļļu.
 • Izņemiet sveces un ielejiet aptuveni vienu ēdamkaroti dzinēja eļļas katrā cilindrā. Manuāli pagrieziet dzinēja vārpstu, lai labāk ieeļļotu cilindrus, un ievietojiet atpakaļ aizdedzes sveces.
 • Ieeļļojiet visus eļļošanas nipeļus, savienojumus un asis.
 • Uzglabājiet pļāvēju tīrā, sausā vietā un papildu aizsardzībai pārklājiet to.

Tīrīšana:

BRĪDINĀJUMS. Lai mazinātu aizdegšanās risku, notīriet no braucamā zāles pļāvēja zāli, lapas un citus ugunsnedrošus materiālus. Pirms novietojat pļāvēju uzglabāšanai, ļaujiet tam atdzist.

 • Uzgaidiet, līdz virsmas atdziest, tad notīriet no pļāvēja zāli un netīrumus.
 • Pļāvēja tīrīšana
  PIEZĪME. Braucamajam zāles pļāvējam R200iX ir IPX4 aizsardzības klase, kas klasificē izstrādājuma ūdensizturību. Tīrīšanai izmantojiet suku vai saspiestu gaisu.
  PIEZĪME. Braucamajam zāles pļāvējam R112iC nav nekādas IP klasifikācijas. Tīrīšanai izmantojiet suku vai saspiestu gaisu.

Citi padomi.

 • Pilnībā uzlādējiet akumulatoru. (100%)
 • Pārbaudiet, vai pļāvējā nav nodilušu vai bojātu detaļu.
 • Ieeļļojiet visus savienojumus un asis.
 • Uzglabājiet pļāvēju tīrā, sausā vietā un papildu aizsardzībai pārklājiet to. Pārliecinieties, ka uzglabāšanai paredzētajā telpā, temperatūra pārsniedz 0 °C.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?