Raideris11.02.2024

Braucamā zāles pļāvēja tīrīšana

Lai braucamais zāles pļāvējs darbotos optimāli un ar maksimālu jaudu, tas ir jānotīra pirms un pēc katras lietošanas reizes.

UZMANĪBU! Neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju. Ūdens var iekļūt gultņos un elektriskajos savienojumos, izraisot koroziju, kas savukārt radīs pļāvēja bojājumus.

BRĪDINĀJUMS. Pirms tīrīt pļāvēju, noteikti izslēdziet to.

Braucamais zāles pļāvējs ar akumulatoru

 • Vispirms notīriet pļāvēju ar suku. Notīriet zāli un netīrumus uz piedziņas sistēmas un ap to un iztīriet motora dzesēšanas ventilatora atveri.
 • Pēc tīrīšanas ar suku noslaukiet braucamo zāles pļāvēju ar mitru drānu.
 • Elektrosistēmas komponentu vai gultņu tīrīšanai neizmantojiet ūdeni vai mazgāšanas līdzekļus.
 • Pirms akumulatoru lādētāja pievienošanas pļāvējam pārliecinieties, ka akumulators un akumulatoru lādētājs ir tīrs.
 • Lai notīrītu pļaušanas bloku, novietojiet to apkopes stāvoklī un, izmantojot šļūteni, noskalojiet apakšpusi ar ūdeni. Pirms tam pārliecinieties, ka barošanas slēdzis ir stāvoklī “0”. Notīriet pļaušanas bloka augšdaļu ar sausu suku.
 • Kad braucamais zāles pļāvējs ir tīrs, iedarbiniet pļaušanas bloku uz dažām minūtēm, lai izpūstu atlikušo ūdeni.

Braucamais zāles pļāvējs ar benzīna dzinēju

 • Netīriet karstas virsmas, piemēram, dzinēju, trokšņa slāpētāju un izplūdes gāzu sistēmu. Uzgaidiet, līdz virsmas atdziest, un tikai pēc tam notīriet zāli vai netīrumus.
 • Pirms tīrīt pļāvēju ar ūdeni, notīriet ar suku. Notīriet nopļauto zāli un netīrumus no transmisijas un ap to, kā arī no transmisijas gaisa ieplūdes atveres un dzinēja.
 • Braucamā zāles pļāvēja tīrīšanai izmantojiet tekošu ūdeni no šļūtenes. Nekādā gadījumā neizmantojiet augstspiediena mazgātāju.
 • Nevērsiet ūdens strūklu pret elektrosistēmas komponentiem vai gultņiem. Tīrīšanas līdzekļi parasti palielina bojājumu apjomu.
 • Lai notīrītu pļaušanas bloku, novietojiet to apkopes stāvoklī un, izmantojot šļūteni, notīriet.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?