Raideris21.02.2024

Kā novietot braucamo zāles pļāvēju apkopes stāvoklī

Ja jātīra pļaušanas bloks vai jāpārbauda asmeņi, pļaušanas bloks jānovieto apkopes stāvoklī. Tālāk norādīts, kā to izdarīt.

R200 sērijas braucamais zāles pļāvējs; apkopes stāvoklis

 1. Pārvietojiet augstuma regulēšanas sviru apkopes stāvoklī
 2. Ieslēdziet stāvbremzi
 3. Paņemiet startera atslēgu ar tai piestiprināto instrumentu
 4. Noņemiet pārsegu
 5. Atvienojiet pļaušanas bloka stieni
 6. Atlaidiet siksnas spriegotāju.
 7. Noņemiet dzensiksnu
 8. Pavelciet un paceliet pļaušanas bloku.
 9. Paceliet pļaušanas bloku un atbrīvojiet fiksatoru.
 10. Iebīdiet paredzētajā vietā
 11. Pievienojiet pļaušanas bloka stieni
 12. Uzlieciet dzensiksnu
 13. Ievelciet siksnas spriegotāju paredzētajā vietā.
 14. Neaizmirstiet pārtraukt apkopes stāvokli

R300 sērijas braucamais zāles pļāvējs; apkopes stāvoklis

 1. Paceliet pļaušanas bloku
 2. Pārvietojiet augstuma regulēšanas sviru apkopes stāvoklī
 3. Ieslēdziet stāvbremzi.
 4. Paņemiet startera atslēgu ar tai piestiprināto instrumentu
 5. Noņemiet pārsegu.
 6. Atlaidiet siksnas spriegotāju.
 7. Atvienojiet pļaušanas bloka stieni
 8. Noņemiet dzensiksnu
 9. Velciet un paceliet pļaušanas bloku; tas fiksējas automātiski
 10. Paceliet pļaušanas bloku un atbrīvojiet fiksatoru.
 11. Iebīdiet paredzētajā vietā
 12. Uzlieciet dzensiksnu
 13. Pievienojiet pļaušanas bloka stieni
 14. Ievelciet siksnas spriegotāju paredzētajā vietā.
 15. Neaizmirstiet pārtraukt apkopes stāvokli

Pļaušanas bloka novietošana apkopes stāvoklī

 1. Novietojiet pļāvēju uz līdzenas virsmas.
 2. Iestatiet barošanas slēdzi stāvoklī “0”.
 3. Uzstādiet pļaušanas augstuma sviru apkopes stāvoklī.
 4. Izmantojot barošanas slēdzim piestiprināto instrumentu, atbrīvojiet skavu uz priekšējā pārsega un noņemiet pārsegu.
 5. Paceliet pļaušanas augstuma statni un ielieciet turētājā.
 6. Atvienojiet kabeli no pļaušanas bloka.
 7. Ar roku atbrīvojiet pļaušanas bloka fiksatoru. Ar otru roku izvelciet pļaušanas bloku.
 8. Celiet pļaušanas bloku vertikāli, līdz atskan klikšķis. Pļaušanas bloks tiek automātiski fiksēts vertikālā stāvoklī.

Pļaušanas bloka novietošana pļaušanas stāvoklī

 1. Satveriet pļaušanas bloka priekšējo malu.
 2. Ar otru roku atlaidiet fiksatoru.
 3. Nolokiet pļaušanas bloku uz leju un bīdiet, līdz tas apstājas.
 4. Pievienojiet kabeli pļaušanas blokam.
 5. Paceliet pļaušanas augstuma statni no statņa turētāja un ievietojiet atverē.
 6. Piestipriniet priekšējo pārsegu.
 7. Pārvietojiet pļaušanas augstuma sviru no apkopes stāvokļa uz kādu no pozīcijām ar numuru.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?