Raideris11.02.2024

Braucamā zāles pļāvēja tehniskā apkope

Lai braucamais zāles pļāvējs darbotos optimālos apstākļos, tehniskā apkope ir jāveic ik pēc 50, 100 vai 200 darba stundām. Dažus apkopes darbus var veikt viegli, taču citi ir jāveic pie pilnvarota izplatītāja.

Tehniskā apkope, ko varat veikt jūs kā operators

BRĪDINĀJUMS. Pirms tehniskās apkopes sākšanas pārliecinieties, ka jums pieejams atbilstošs aizsargaprīkojums un ir nodrošināta sava un apkārtējo drošība!

Braucamais zāles pļāvējs ar benzīna dzinēju

 • Pārliecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs. Pareizais riepu spiediens ir 60 kPa (0,6 bāri/8,5 PSI) visās četrās riepās.
 • Iztīriet gaisa filtru. Braucamā zāles pļāvēja gaisa filtra tīrīšana un maiņa
 • Nomainiet dzinēja eļļu. Tas jādara pēc 50 darba stundām vai reizi gadā (tikai pirmās apkopes laikā). Braucamā zāles pļāvēja dzinēja eļļas maiņa
 • Nomainiet dzinēja eļļas filtru. Tas jādara pēc 50 darba stundām vai reizi gadā (tikai pirmās apkopes laikā).
 • Pārbaudiet gaismas (ja uzstādītas).
 • Pārbaudiet akumulatoru un, ja nepieciešams, uzlādējiet to. Noteikti izmantojiet standarta akumulatoru lādētāju. PIEZĪME. Vienmēr pirms dzinēja iedarbināšanas atvienojiet lādētāju.
 • Notīriet pļaušanas bloka ārējās un iekšējās virsmas un pļaušanas bloka pārsegus. Izmantojiet ūdens šļūteni, lai notīrītu pļaušanas bloku, kad tas ir apkopes stāvoklī.
 • Pārbaudiet un noregulējiet pļaušanas augstuma un soļa iestatījumu. Pareizs spiediens uz zemi nodrošina, ka pļaušanas bloks virzās pa virsmu, taču nespiež uz to pārāk stipri.
 • Nodrošiniet, lai pļāvējs nevarētu izkustēties neitrālā stāvoklī.
 • Pārbaudiet asmeņus, sēdekli, pacēlāju un turpgaitas piedziņu/bremzes.
 • Apskatiet savākšanas sistēmu (tikai modeļiem ar savākšanas sistēmu).

Braucamais zāles pļāvējs ar akumulatoru

 • Notīriet pļaušanas bloka ārējās un iekšējās virsmas. Notīriet zem pļaušanas bloka pārsega un ap asmeņiem.
 • Pārliecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs.
 • Pārbaudiet pļaušanas bloka paralelitāti un noregulējiet to.

Braucamais zāles pļāvējs ar benzīna dzinēju

 • Pārliecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs. Pareizais riepu spiediens ir 60 kPa (0,6 bāri/8,5 PSI) visās četrās riepās.
 • Nomainiet degvielas filtru. Braucamā zāles pļāvēja degvielas filtra maiņa
 • Nomainiet gaisa filtru. Braucamā zāles pļāvēja gaisa filtra tīrīšana un maiņa
 • Nomainiet dzinēja eļļu. Ik pēc 100 darba stundām vai reizi gadā Braucamā zāles pļāvēja dzinēja eļļas maiņa
 • Nomainiet dzinēja eļļas filtru. Ik pēc 100 darba stundām vai reizi gadā
 • Nomainiet aizdedzes sveci. Braucamā zāles pļāvēja aizdedzes sveces pārbaude un maiņa
 • Pārbaudiet gaismas (ja uzstādītas).
 • Pārbaudiet akumulatoru un, ja nepieciešams, uzlādējiet to. Noteikti izmantojiet standarta akumulatoru lādētāju. PIEZĪME. Vienmēr pirms dzinēja iedarbināšanas atvienojiet lādētāju.
 • Pārbaudiet transmisijas eļļas līmeni un, ja nepieciešams, papildiniet to.
 • Notīriet pļaušanas bloka ārējās un iekšējās virsmas un pļaušanas bloka pārsegus. Izmantojiet ūdens šļūteni, lai notīrītu pļaušanas bloku, kad tas ir apkopes stāvoklī.
 • Pārbaudiet un noregulējiet pļaušanas augstuma un soļa iestatījumu. Pareizs spiediens uz zemi nodrošina, ka pļaušanas bloks virzās pa virsmu, taču nespiež uz to pārāk stipri.
 • Pārbaudiet pļaušanas bloka asmeņus. Ja nepieciešams, uzasiniet vai nomainiet.
 • Nodrošiniet, lai pļāvējs nevarētu izkustēties neitrālā stāvoklī.
 • Pārbaudiet asmeņus, sēdekli, pacēlāju un turpgaitas piedziņu/bremzes.
 • Apskatiet savākšanas sistēmu (tikai modeļiem ar savākšanas sistēmu).

Lai veiktu cita veida tehniskās apkopes darbus, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?