Raideris11.02.2024

Raidera aizdedzes sveces pārbaude un nomaiņa

Lai raideris darbotos optimāli, nepieciešams pārliecināties, ka aizdedzes svece ir tīra un darbojas pareizi. Ja aizdedzes svece ir netīra vai ir bojāta, var rasties problēmas ar raidera iedarbināšanu vai tā lietošanas laikā var rasties jaudas zudums.

Lai to paveiktu, nepieciešams tālāk norādītais.

 • Drāna
 • Aizdedzes sveces atslēga
 • Drāšu birste
 • Jauna aizdedzes svece, ja vecā aizdedzes svece ir bojāta; noteikti izmantojiet pareizā veida aizdedzes sveci atkarībā no braucamā pļāvēja motora modeļa.

Aizdedzes sveces pārbaude un nomaiņa

 1. Atveriet dzinēja pārsegu.
 2. Noņemiet aizdedzes sveces uzgali un notīriet ap aizdedzes sveci.
 3. Izņemiet aizdedzes sveci ar aizdedzes sveces atslēgu.
 4. Apskatiet aizdedzes sveci; nomainiet to, ja ir sadeguši elektrodi vai ir ieplaisājusi vai bojāta izolācija.
 5. Ja aizdedzes svece nav bojāta, notīriet to ar dzelzs suku.
 6. Izmēriet elektroda atstarpi un pārliecinieties, vai tā ir pareiza; lai uzzinātu pareizo elektroda atstarpi, skatiet lietotāja rokasgrāmatu. Tā var atšķirties atkarībā no braucamā zāles pļāvēja modeļa.
 7. Nolieciet sānu elektronu, lai regulētu elektrodu atstarpi.
 8. Ievietojiet aizdedzes sveci atpakaļ un grieziet to ar roku, līdz tā pieskaras aizdedzes sveces ligzdai. UZMANĪBU! Aizdedzes sveces, kas nav pareizi piegrieztas, var sabojāt motoru.
 9. Pievelciet aizdedzes sveci ar aizdedzes sveces atslēgu, līdz paplāksne tiek saspiesta.
 10. Piegrieziet lietotu aizdedzes sveci vēl par ⅛ apgrieziena, bet jaunu aizdedzes sveci — par ¼ apgrieziena.
 11. Nomainiet aizdedzes vada pīpīti. UZMANĪBU! Nemēģiniet iedarbināt motoru, ja nav izņemta aizdedzes svece vai nav noņemts aizdedzes kabelis.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Plašāka informācija
aizdedzes svece raiderisapkope
Vai nepieciešama papildu palīdzība?