Raideris11.02.2024

Braucamā zāles pļāvēja motoreļļas maiņa

Lai braucamais zāles pļāvējs darbotos optimāli, noteikti mainiet motoreļļu reizi gadā. Vislabākais būtu pirms sezonas sākuma.

Motoreļļas līmeņa pārbaude

 1. Novietojiet produktu uz līdzenas virsmas un izslēdziet dzinēju.
 2. Atveriet dzinēja pārsegu.
 3. Atskrūvējiet mērstieni un izvelciet to.
 4. Notīriet no mērstieņa eļļu.
 5. Ielieciet mērstieni atpakaļ un pievelciet.
 6. Atskrūvējiet mērstieni, izvelciet to un pārbaudiet eļļas līmeni.
 7. Eļļas līmenim jābūt starp atzīmes līnijām uz mērstieņa. Ja līmenis ir tuvu atzīmei ADD (pievienot) ielejiet eļļu līdz atzīmei FULL (pilns).
 8. Lejiet eļļu atverē, kas paredzēta mērstienim. Lejiet lēnām.
 9. Pieskrūvējiet mērstieni pareizi, pirms iedarbināt motoru. Iedarbiniet motoru un darbiniet tukšgaitā aptuveni 30 sekundes. Apturiet dzinēju. Uzgaidiet 30 sekundes un pārbaudiet eļļas līmeni vēlreiz.

PIEZĪME. Noteikti lietojiet konkrētajam braucamajam zāles pļāvējam ieteikto motoreļļu. Informāciju varat atrast lietotāja rokasgrāmatā. Nejauciet kopā dažādu veidu eļļas.

Motoreļļas maiņa

Ja motors ir auksts, pirms motoreļļas noliešanas iedarbiniet motoru uz 1–2 minūtēm. Tādējādi dzinēja eļļa kļūs silta un to būs vieglāk noliet.

BRĪDINĀJUMS! Pirms motoreļļas noliešanas nedarbiniet dzinēju ilgāk par 1–2 minūtēm. Motoreļļa kļūst ļoti karsta un var izraisīt apdegumus. Ļaujiet dzinējam atdzist, pirms izlejat dzinēja eļļu.

BRĪDINĀJUMS! Ja esat uzšļakstījis motoreļļu uz ķermeņa, nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni.

 1. Novietojiet trauku zem eļļas noliešanas aizgriežņa.
 2. Atveriet eļļas noliešanas aizgriežņa plastmasas vāciņu.
 3. Eļļas iztukšošanas aizbāžņa galā pievienojiet plastmasas šļūteni, lai novērstu noplūdi.
 4. Lai atvērtu eļļas noliešanas aizgriezni, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelciet to laukā.
 5. Izņemiet mērstieni.
 6. Ļaujiet eļļai iztecēt tvertnē.
 7. Pievienojiet eļļas noliešanas aizgriezni.
 8. Lai aizvērtu eļļas noliešanas aizgriezni, ielieciet to iekšā un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā.
 9. Noņemiet plastmasas šļūteni un uzlieciet eļļas noliešanas aizgriežņa vāciņu.
 10. Lai noņemtu eļļas filtru, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
 11. Ar jauno eļļu nedaudz ieeļļojiet jaunā eļļas filtra gumijas blīvi.
 12. Ar roku grieziet eļļas filtru pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz gumijas blīve ir savā vietā, pēc tam pievelciet vēl par pusi apgrieziena.
 13. Lēni ielejiet eļļu caur mērstieņa atveri. Izmantojiet tādas viskozitātes eļļu, kas atbilst temperatūras diapazonam attēlā.
  BRĪDINĀJUMS! Nejauciet kopā dažādu veidu eļļas.
 14. Iedarbiniet dzinēju un 3 minūtes ļaujiet tam darboties tukšgaitā.
 15. Apturiet dzinēju un pārliecinieties, vai nav noplūdes.
 16. Pielejiet eļļu, lai kompensētu jaunajā eļļas filtrā esošo eļļu.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?