Hírek és média

A Doom® (1993) Automower® Beta Update feltételei

A Doom® (1993) Automower® Beta Update (lásd az alábbi definíciót) a Husqvarna AB, cégj. sz. 556000-5331, SE-561 82 Huskvarna, Svédország („Husqvarna”) által biztosított szoftver. Ha regisztrál a Doom® (1993) Automower® Beta Update letöltésére, elérésére, telepítésére vagy egyéb módon történő használatára, Ön elfogadja a jelen feltételeket.

A szoftver tartalmazza az teljes Chocolate Doom játékmotor-szoftvert, amelyet bizonyos Husqvarna Automower® NERA robotfűnyírókhoz alakítottak át, nevezetesen a Husqvarna Automower® 450X NERA, Husqvarna Automower® 430X NERA, Husqvarna Automower® 320 NERA, Husqvarna Automower® 310E NERA és Husqvarna Automower® 410XE NERA típusokhoz („Chocolate Doom for Automower®”), valamint a szükséges WAD fájlokat (a „WAD szoftver”) (együttesen: „Doom® (1993) Automower® Beta Update”).

A Doom® (1993) Automower® Beta Update a Husqvarna Automower® Connect alkalmazáson keresztül lesz letölthető, kizárólag a Husqvarna Automower® NERA robotfűnyíró modellek tulajdonosai számára, a fent meghatározott feltételek szerint. Anhhoz, hogy a tulajdonos hozzáférjen a Doom® (1993) Automower® Beta Update-hez, a tulajdonosnak regisztrálnia kell erre a frissítésre a következő oldalon: www.husqvarna.com/register-doom. A regisztráció elküldésének utolsó napja 2024. augusztus 26. A Husqvarna elérhetővé teszi a Doom® (1993) Automower® Beta Update letöltését az Automower® Connect alkalmazásból. A regisztrációt követően egy hetet is igénybe vehet, amíg a Doom® (1993) Automower® Beta Update frissítéssel játszhat Automower® robotfűnyíróján. A Doom® (1993) Automower® Beta Update csak a https://www.husqvarna.com/doom oldalon meghatározott országokban érhető el.

Ön elsimeri, hogy betöltötte a 18. életévét, és tudomásul veszi, hogy a Doom® (1993) Automower® Beta Update frissítéssel és a hozzá kapcsolódó funkciókkal csak 2024. április 9-től szeptember 9-ig játszhat az Automower® robotfűnyírón. Ezt követően a Doom® (1993) Automower® Beta Update® egy másik, a Husqvarna által indított szoftverfrissítéssel eltávolításra kerül a Husqvarna Automower® robotfűnyíróról. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Doom® (1993) Automower® Beta Update 2024. szeptember 9-ét követő saját kezű letöltését, telepítését vagy megtartását a Husqvarna Automower® robotfűnyírón a Husqvarna határozottan nem ajánlja, mivel negatív hatással lehet a Husqvarna Automower® robotfűnyíró működésére, beleértve a Husqvarna Automower® robotfűnyíró további szoftverfrissítéseinek ellehetetlenítését.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a WAD szoftver a Husqvarna számára a korlátozott felhasználású szoftver-licencszerződés értelmében licencelt, és ezzel együtt elfogadja az említett licencnek való megfelelést is. Ez a licenc például előírja, hogy Ön nem módosíthatja, fordíthatja le, terjesztheti, nem fejlesztheti tovább, nem fejtheti vissza, és nem hozhat létre a WAD-szoftveren alapuló származékos munkákat. Az ilyen licenc azt is előírja, hogy Ön vállalja, hogy a WAD szoftvert nem szállítja, nem juttatja el és nem exportálja más országba az Egyesült Államok exportadminisztrációs rendeletének megsértésével, valamint hogy a WAD szoftvert semmilyen más módon nem használja fel a vonatkozó jogszabályok megsértésével. További kötelezettségek vannak érvényben, a licencet itt tekintheti meg: WarrensDream/doom-wad-shareware-license.txt – · ChrisJan00/WarrensDream · GitHub.

A Husqvarna fenntartja a jogot arra, hogy bármikor belátása szerint megtagadja egy adott tulajdonostól a Doom® (1993) Automower® Beta Update letöltését vagy használatát, valamint hogy bármikor belátása szerint visszavonja a Doom® (1993) Automower® Beta Update szolgáltatást. A fent meghatározott dátumok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek a Husqvarna számára.

Ön kifejezetten tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a Doom® (1993) Automower® Beta Update szolgáltatást és annak tartalmát saját kizárólagos felelősségére használja. A Doom® (1993) Automower® Beta Update egy béta verzió, amelyet „adott állapotban”, mindenféle garancia nélkül bocsátunk a rendelkezésére. A Husqvarna kizár minden tényállítást és jótállást, ideértve többek között a forgalomképességre, a kielégítő minőségre, az elérhetőségre vagy az adott célra való alkalmasságra vonatkozó, illetve a harmadik fél jogainak meg nem sértésére vonatkozó kifejezett vagy vélelmezett garanciákat is. A Husqvarna nem vállal garanciát vagy felelősséget a Doom® (1993) Automower® Beta Update biztonságáért, működési idejéért vagy rendelkezésre állásáért. A Husqvarna nem garantálja, hogy a Doom® (1993) Automower® Beta Update bármiféle vírustól és más kártékony elemektől mentes. Minden ilyen értelmű tényállítás, szavatosság és feltétel ki van zárva, amilyen mértékben a kizárásukat a törvény lehetővé teszi.

A Husqvarna – a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben – semmilyen esetben sem vállal felelősséget a Doom® (1993) Automower® Beta Update használatából eredő, azzal összefüggésben felmerülő, valamint a használatának hiányából fakadó, illetve ezen feltételekkel kapcsolatos esetleges közvetlen, közvetett, következményes, bírság jellegű, különleges vagy véletlen okozott károkért (ideértve többek között az üzleti tevékenység, szerződés, bevétel, adatok, személyi károk, információk elvesztéséből, illetve az üzletmenet megszakadásából eredő károkat), még akkor sem, ha a Husqvarnát korábban tájékoztatták az ilyen károk felmerülésének lehetőségéről. A Husqvarna a részletezett feltételeken túlmutató esetekben sem vállal felelősséget a Doom® (1993) Automower® Beta Update frissítés hibáiért, pontatlanságaiért, kimaradt részleteiért vagy más hiányosságaiért. Ugyanez vonatkozik a Husqvarna és alkalmazottai, képviselői és más ügynökei személyes felelősségére is.

A Doom® (1993) Automower® Beta Update frissítést a Husqvarna Svédországban ellenőrzi, működteti és adminisztrálja svédországi irodáiból. A Doom® (1993) Automower® Beta Update Svédország területén kívüli használata esetén Ön felelős a helyi jogszabályok betartásáért. A feltételeket és a Doom® (1993) Automower® Beta Update bármilyen módon történő használatát a svéd jogszabályok szabályozzák, azok jogszabályütközésre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele nélkül. Első fokon a stockholmi körzeti bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel a feltételekkel kapcsolatos bármilyen jogvitában, nem korlátozva ezzel a rendelkezéssel semmilyen hatályos jogszabály alkalmazhatóságát.