Forest
Jogi információk

Használati feltételek

Általános tudnivalók

A jelen webhelyet és annak valamennyi alwebhelyét (a továbbiakban együttesen: „Webhely”) a Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH vagy a csoportba tartozó vállalatai, leányvállalatai vagy kirendeltségei (a továbbiakban együttesen: HUSQVARNA) teszik közzé és tartják fenn. A Webhely használatára az Ön és a HUSQVARNA között köttetett, jogilag kötelező érvényű megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) vonatkozik. A Webhely használatával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a feltételeket és minden kapcsolódó dokumentumot.

Licenc

A jelen Megállapodásban foglalt feltételek értelmében a HUSQVARNA nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott jogot biztosít Önnek a jelen Webhelyhez és az azon lévő anyagokhoz való hozzáféréshez, azok használatához és megjelenítéséhez. Ön vállalja, hogy a Webhely működését semmilyen módon nem akadályozza, illetve ezt meg sem kísérli.

A HUSQVARNA felhatalmazza Önt arra, hogy a Webhelyen található információkat („Anyagok”) kizárólag személyes, és nem kereskedelmi célból megtekintse és letöltse. Ez a felhatalmazás nem minősül az Anyagokra és azok másolatára vonatkozó jogok átruházásának, és a következő korlátozások érvényesek rá: 1) az Anyagok valamennyi letöltött példányán meg kell őrizni minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést; 2) tilos az Anyagok bármilyen módon történő módosítása, sokszorosítása, nyilvános megjelenítése, előadása, terjesztése vagy bármilyen egyéb módon nyilvános vagy kereskedelmi célra történő felhasználása vagy közlése; és 3) az Anyagok csak úgy adhatók át további személynek, ha ez a személy megismeri és elfogadja a jelen használati feltételekből eredő kötelezettségeket. Ön vállalja, hogy tiszteletben tartja a Webhelyen az időszakos frissítésekkel esetlegesen megjelenő minden további korlátozást. A jelen Webhely, minden Anyagot beleértve, szerzői jogvédelem alatt áll, valamint a nemzetközi szerzői jogi jogszabályok és szerződéses rendelkezések általvédett. Ön vállalja, hogy a Webhely használata során a világ bármely részén betart minden szerzői jogot, és megakadályozza az Anyagok jogosulatlan másolását. A HUSQVARNA nem biztosít Önnek semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot a szabadalmakkal, formatervezési mintákkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal vagy kereskedelmi titokkal kapcsolatos semmilyen jogszabály értelmében.

A Felhasználó szavatosságvállalásai

Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Webhelyet a jelen Megállapodással összhangban használja, ami magába foglalja a jelen Megállapodásra vonatkozó jogszabályok és rendelkezések, valamint a Webhellyel kapcsolatos mindenkori irányelvek és szabályok betartását. Ön beleegyezik abba, hogy nem használja a Webhelyet: a) spam vagy kéretlen üzenetek küldésére; b) magát a HUSQVARNA vállalatnak vagy másnak kiadva, illetve megengedve, hogy ezt más megtegye Ön helyett; c) fejléc meghamisítására vagy azonosítók egyéb módosítására a Webhelyen keresztül továbbított bármilyen tartalom eredetének leplezése céljából; d) hamis színben feltüntetve az Ön kapcsolatát valamely személlyel vagy jogi személlyel; e) oly módon cselekedve, hogy az hátrányosan befolyásolhatja más felhasználók lehetőségét a Webhely használatára; f) olyan tevékenység folytatására, amely sérthet bármilyen hatályos jogszabályt, g) olyan anyag küldésére vagy továbbítására, amely bármilyen módon sérti vagy csorbítja mások jogait, vagy amely jogellenes, becsmérlő, rágalmazó, vulgáris vagy más módon kifogásolható, vagy amely bármilyen termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó hirdetést vagy reklámot tartalmaz, vagy h) más felhasználók személyes adatainak gyűjtésére és tárolására az adott felhasználóktól kapott kifejezett felhatalmazás nélkül.

Adatvédelem

A HUSQVARNA adatvédelmi gyakorlataival, az Ön személyes adatainak gyűjtésével és kezelésével, valamint magánéletének védelmével kapcsolatos tudnivalók a HUSQVARNA Adatvédelmi szabályzatában olvashatók. A jelen Webhely használatával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatai a HUSQVARNA Adatvédelmi szabályzatának megfelelően felhasználásra kerüljenek.

Módosítások

A HUSQVARNA fenntartja a jogot, hogy a Megállapodást belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül teljes egészében vagy részben megváltoztassa, módosítsa vagy kiegészítse, illetve hogy abból bármely részt töröljön. A Megállapodás módosításai a jelen Webhelyen való közzététellel lépnek érvénybe. Amennyiben a módosult Megállapodás közzététele után is folytatja a Webhely használatát, az a módosítások Ön általi elfogadásának minősül.

A HUSQVARNA-t nem köti jogilag a jelen Megállapodás, és fenntartja minden törvényes jogát az ilyen meg nem feleléssel kapcsolatban. 

Szellemi tulajdonjogok

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webhelyen található valamennyi szellemi tulajdonjog (beleértve különösen a szerzői jogokat, a szabadalmakat, a know-how-t, a bizalmas információkat, az adatbázis-használati jogokat, valamint a védjegyekhez és a formatervezési mintákhoz fűződő jogokat, függetlenül attól, hogy bejegyzettek vagy sem) a HUSQVARNA vállalatot és licenctulajdonosait illeti meg. A HUSQVARNA vállalatot megillető ilyen szellemi tulajdonjogok használatából eredő jó hírnév és szellemi tulajdonjogok a HUSQVARNA-t illetik meg.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem fogja használni – és a jelen Megállapodás sem jogosítja fel erre – a HUSQVARNA védjegyeit, kereskedelmi neveit, szolgáltatási védjegyeit, logóit, tartományneveit és egyéb megkülönböztető márkajegyeit.

A felhasználók által önként adott javaslatok, ötletek vagy egyéb információk nem minősülnek bizalmas vagy védett anyagnak. Ön bármilyen információ vagy anyag beküldésével – amely alól kivételt képez a Szabadalmi információkra vonatkozó nyilatkozat az önként megadott ötletek kezeléséről szóló Husqvarna szabályzatban foglaltak alapján – korlátlan, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő engedélyt ad a HUSQVARNA vállalatnak az adott információ vagy anyag használatára, sokszorosítására, megjelenítésére, előadására, módosítására, átadására és terjesztésére, és elfogadja, hogy a HUSQVARNA az Ön által bármilyen céllal beküldött bárminemű ötletet, elképzelést, know-how-t vagy technológiát szabadon felhasználhat. További tudnivalókat az önként megadott ötletek kezeléséről szóló Husqvarna szabályzatban talál.

Szoftver

A jelen webhelyről letölthető valamennyi szoftver (a továbbiakban: „Szoftverek”) a HUSQVARNA és/vagy szállítói szerzői jogvédelem alatt álló műve.

A Szoftverek használatára a hozzájuk tartozó vagy bennük foglalt végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban: „Licencszerződés”) feltételei vonatkoznak, amennyiben van ilyen Licencszerződés. Hacsak a Licencszerződésből más nem következik, a Szoftverek kizárólag a végfelhasználók általi használat céljára tölthetők le. A Szoftverek bármilyen, a Licencszerződéssel ellentétes sokszorosítása vagy terjesztése polgári és büntetőjogi következménnyel járhat.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN TILTOTT A SZOFTVER MÁSOLÁSA VAGY SOKSZOROSÍTÁSA BÁRMILYEN EGYÉB SZERVERRE VAGY HELYRE TOVÁBBI SOKSZOROSÍTÁS VAGY TERJESZTÉS CÉLJÁBÓL.

A SZOFTVERRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT – HA VAN ILYEN – KIZÁRÓLAG A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELI HATÁROZZÁK MEG. A HUSQVARNA A LICENCSZERZŐDÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZAVATOSSÁGON FELÜL EZÚTON KIZÁR A SZOFTVERRE VONATKOZÓ MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGSZAVATOSSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT.

Külső webhelyek

A Webhely a használat kényelme érdekében tartalmazhat olyan webhelyekre mutató hivatkozásokat, amelyek harmadik fél tulajdonában vannak, illetve amelyeket harmadik fél tesz közzé és tart fenn. A HUSQVARNA nem figyeli és nem ellenőrzi az ilyen, harmadik fél által fenntartott webhelyek tartalmát, és nem felel az ilyen webhelyek pontosságáért és megbízhatóságáért.

A Webhelyre mutató külső hivatkozások

A Webhelyre vezető minden hivatkozáshoz a HUSQVARNA írásbeli engedélye szükséges. Kivételt jelent a HUSQVARNA hozzájárulása azon hivatkozásokhoz, amelyekre érvényesek az alábbiak: i) az adott hivatkozás csak szöveges hivatkozás, amely kizárólag a „HUSQVARNA” névből áll, és nem tartalmazza a HUSQVARNA és licenctulajdonosai egyetlen saját védjegyét sem; ii) a hivatkozás csak a www.husqvarna.com internetes címre mutat, nem pedig más, „mélyebb” oldalakra; iii) a felhasználó által aktivált hivatkozás teljes képméretben jelenik meg egy teljesen működőképes és navigálható böngészőablakban, nem csupán egy kis „keretben” a kapcsolódó webhelyen; továbbá iv) a hivatkozás megjelenése, helye és egyéb jellemzői egyrészt nem kelthetnek olyan hamis látszatot, miszerint egy jogi személy vagy annak tevékenysége, termékei a HUSQVARNA vállalathoz kapcsolódnak vagy a HUSQVARNA által támogatottak, másrészt nem károsíthatják vagy gyengíthetik a HUSQVARNA és kapcsolt vállalkozásai nevéhez és védjegyeihez fűződő jó hírnevet. A HUSQVARNA fenntartja a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan visszavonja a hivatkozásokhoz való hozzájárulását.

A hallgatólagos szavatosságok kizárása

Bár nagy figyelmet fordítunk rá, hogy a jelen Webhely pontos információkkal szolgáljon, és folyamatosan rendelkezésre álljon, a HUSQVARNA ezekért felelősséget nem vállal. AZ ANYAGOK PONTATLANSÁGOT ÉS NYOMDAHIBÁT TARTALMAZHATNAK. A HUSQVARNA NEM SZAVATOLJA AZ ANYAGOK PONTOSSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT, SEM A WEBHELYEN MEGJELENŐ VAGY AZON KERESZTÜL TERJESZTETT BÁRMELY TANÁCS, VÉLEMÉNY, ÁLLÍTÁS VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓ MEGBÍZHATÓSÁGÁT. ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ ILYEN VÉLEMÉNYEKRE, TANÁCSOKRA, ÁLLÍTÁSOKRA, FELJEGYZÉSEKRE VAGY INFORMÁCIÓKRA CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HAGYATKOZHAT. MINDEN TARTALMAT „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS ÁLLAPOTÁBAN” TESZÜNK KÖZZÉ. A HUSQVARNA KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT ÉS SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE, ILLETVE A JELEN WEBHELY VAGY A TARTALOM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOKAT. A HUSQVARNA NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT A JELEN WEBHELY BIZTONSÁGÁT ILLETŐEN, ÉS NEM TESZ ILYEN ÉRTELMŰ TÉNYÁLLÍTÁST. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY BÁRMILYEN KÜLDÖTT INFORMÁCIÓT MEGVIZSGÁLHATUNK. A HUSQVARNA NEM SZAVATOLJA, HOGY A WEBHELY, A WEBHELYET ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVEREK, VALAMINT A HUSQVARNA ÁLTAL KÜLDÖTT ELEKTRONIKUS ÜZENETEK VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB KÁROS ELEMEKTŐL MENTESEK. MINDEN ILYEN ÉRTELMŰ TÉNYÁLLÍTÁS, SZAVATOSSÁG ÉS FELTÉTEL KI VAN ZÁRVA, AMILYEN MÉRTÉKBEN EZT A JOGSZABÁLY LEHETŐVÉ TESZI. A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOK JELEN KIZÁRÁSA A KÜLSŐ WEBHELYEKRE IS VONATKOZIK.

A webhelyen közzétett információkban szerepelhetnek olyan HUSQVARNA termékek, szolgáltatások stb. hivatkozásai vagy kereszthivatkozásai, amelyek az Ön országában nem kerültek piacra, és nem elérhetők. Az ilyen információk pontossága nem garantálható, különösen azért, mert változhatnak, valamint speciális követelmények és az elérhetőség függvényei; ezek a hivatkozások nem sugallják azt, hogy a HUSQVARNA az adott termékek, szolgáltatások stb. bevezetésére készül az adott országban. Az Ön számára elérhető és rendelhető termékekről, szolgáltatásokról stb. a helyi szaküzletben kaphat kimerítő tájékoztatást. A HUSQVARNA fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor előzetes értesítés nélkül teljes egészében vagy részben megváltoztasson, módosítson, hozzáadjon vagy visszavonjon bármilyen terméket, szolgáltatást stb.

Felelősségkorlátozás

A HUSQVARNA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS SEMMINEMŰ OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ JELLEGŰ, KÜLÖNLEGES VAGY JÁRULÉKOS KÁRÉRT (BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN AZ ÜZLET, SZERZŐDÉS, BEVÉTEL, ADATOK, INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT ÉS AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), AMELY A WEBHELY VAGY TARTALMA HASZNÁLATÁBÓL VAGY ENNEK LEHETETLENSÉGÉBŐL KÖVETKEZIK, ERED VAGY EZEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, VAGY A JELEN FELTÉTELEKBŐL ERED VAGY EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A HUSQVARNA TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ ITT ISMERTETETT FELTÉTELEKEN FELÜL A HUSQVARNA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELEL A WEBHELYEN TALÁLHATÓ SEMMILYEN HIBÁÉRT, PONTATLANSÁGÉRT, KIHAGYÁSÉRT ÉS EGYÉB HIÁNYOSSÁGÉRT, TOVÁBBÁ A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK IDŐSZERŰTLENSÉGÉÉRT VAGY HITELTELENSÉGÉÉRT. EZ A FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS A KÜLSŐ WEBHELYEKRE IS VONATKOZIK.

Joghatósági nyilatkozat

Ezt a webhelyet a HUSQVARNA ellenőrzi, működteti és kezeli a svédországi irodáiból. A HUSQVARNA nem garantálja, hogy a Webhelyen szereplő anyagok megfelelők vagy elérhetők a Svédországon kívüli egyéb helyeken történő felhasználásra. Tilos a Webhelyhez olyan területen hozzáférni, ahol a tartalma jogellenesnek minősül. Ha Svédországon kívülről fér hozzá a Webhelyhez, az Ön felelőssége a helyi jogszabályok betartása. A jelen Megállapodásra a Svéd Királyság jogszabályai az irányadók, ide nem értve a kollíziós jogszabályokat. A jelen Megállapodással kapcsolatos mindenfajta jogvita esetében első fokon a Stockholmi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal.

A legutóbbi módosítás ideje: 2021. augusztus 26.