Forest
Jogi információk

A kéz/kar rezgése

Háttér

A 2002/44/EK irányelv a dolgozók egészségét és biztonságát befolyásoló, mechanikus rezgésekből eredő, vagy arra visszavezethető kockázatok ellen alkalmazandó minimális védelem követelményeit határozza meg.

A rezgésterhelés értékelése egy szabványos, napi 8 órás terhelési érték (A(8)) alapján történik. Miután meghatározták az A(8) értéket, azt össze kell vetni a terhelés beavatkozási értékével és határértékével. Mivel az irányelv minimális követelményeket határoz meg, minden tagállamban ellenőrizni kell a helyi jogszabályokat is annak meghatározása érdekében, hogy az adott törvényhatóság nem rendelkezik-e szigorúbb terhelési értékekkel.

A napi Terhelési beavatkozási érték (EAV) és a napi Terhelési határérték (ELV) értékétől függően a munkáltató köteles megfelelően intézkedni a vibrációs terhelés szabályozása érdekében.

Terhelési beavatkozási érték (EAV)

Bármikor, amikor a felhasználó olyan rezgésterhelésnek (A(8)) van kitéve, amely meghaladja a 2,5 m/s² EAV értéket, a munkáltatónak el kell végeznie az adott művelet kockázatelemzését, és szabályozó intézkedéseket kell bevezetnie. További részletek a 2002/44/EK irányelvben és a tagállam vonatkozó jogszabályaiban találhatók.

Terhelési határérték (ELV)

A dolgozót semmilyen körülmények között nem érheti a napi terhelési határérték (ELV) feletti rezgésterhelés (5,0 m/s²).

Útmutató

A(8) < 2,5 m/s².
A napi rezgésérték nem haladja meg a beavatkozási szintet. Nem szükséges további intézkedés a rezgésterhelés csökkentésére.

A(8) = 2,5 - 5,0 m/s²
A napi rezgésérték meghaladja a beavatkozási szintet. A kezelőnél nagyobb a veszélye a rezgésekkel kapcsolatos betegségek kialakulásának. A rezgésterhelés által okozott veszély csökkentésével kapcsolatban tekintse át a Husqvarna javaslatait, valamint a 2002/44/EK irányelvet.

A(8) > 5,0 m/s²
A napi rezgésterhelés mértéke meghaladja terhelési határértéket. Csökkentse a napi munkaidőt és/vagy használjon alacsonyabb rezgésszinttel rendelkező gépet.

Ajánlott tevékenységek a rezgésterhelés csökkentésére

Csak alacsony rezgésszintű szerszámgépeket használjon. Ezt az ajánlást a legfontosabb ajánlásként kell kezelni. A rezgésterheléssel kapcsolatos adat gyakran megtalálható a gyártó által biztosított műszaki adatok között.

Csökkentse a szerszám használati idejét. Mivel az A(8) értéket a rezgésérték és a terhelési idő is befolyásolja, a munkaidő csökkentése mindig lehetséges alternatívának számít.

Tartsa karban és szervizelje a készüléket. Kövesse a gyártó javaslatait. Különösen fontos a vágófelszerelés és a forgó alkatrészek karbantartása, mivel ezek a kopás miatt kiegyensúlyozatlanná válhatnak.