Forest
Jogi információk

A REACH 33. cikkének nyilatkozata

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-án hozott 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) az Európai Unió egyik kémiai anyagokra vonatkozó szabályozási rendelete, mely 2007. június 1-jén lépett hatályba.

33. cikk: A cikkekben lévő anyagokról való Információk közlése

A Husqvarna csoport a következő információkat nyújtja az Európai Vegyianyag-ügynökség által azonosított, a REACH XIV. mellékletének tárgyát képező anyagokról (az úgynevezett „jelöltlista”), ha 0,1% feletti tömegszázalékú koncentrációban vannak jelen a cikkekben.