Upute i vodiči

Zatezanje lanca motorne pile tvrtke Husqvarna

Duljina lanca povećava tijekom upotrebe. Labav lanac može iskočiti i uzrokovati ozbiljne, čak i smrtonosne ozljede. Stoga je važno redovito podešavati lanac kako biste uklonili labavost. Zategnutost lanca provjerite pri svakom ulijevanju goriva. NAPOMENA! Tijekom razdoblja uhodavanja novog lanca pile potrebno je češće provjeravati zategnutost.

Vodič za zatezanje lanca na motornoj pili

  1. Otpustite kočnicu lanca
  2. Kombiniranim nasadnim ključem otpustite matice vodilice kojima je pričvršćen poklopac spojke
  3. Podignite vrh vodilice i kombiniranim nasadnim ključem okrećite vijak za zatezanje lanca u smjeru kazaljke na satu kako biste rastegnuli lanac. Lanac zatežite dok ne prestane visjeti s donje strane vodilice. Lanac mora biti moguće povući rukom te ne smije visjeti s donje strane vodilice
  4. Kombiniranim nasadnim ključem ponovno zategnite matice vodilice