Upute i vodiči

Zamjena ulja u kosilici tvrtke Husqvarna

Ulje zamijenite nakon svakih 25 sati rada ili jednom po sezoni. U prašnjavim i prljavim uvjetima ulje morate mijenjati češće. Ulje je moguće ispustiti na dva načina. Oba su prikazana u videozapisu.

Prije naginjanja kosilice radi pražnjenja ulja ispraznite spremnik za gorivo pogoneći motor do pražnjenja spremnika.

Zamjena ulja pomoću pumpe za ulje

 1. Odspojite žicu svjećice od svjećice i postavite je tako da ne može doći u kontakt sa svjećicom.
 2. Uklonite čep za punjenje ulja / mjernu šipku; položite ih na čistu površinu
 3. Pumpom ispraznite ulje. Po dovršetku očistite usnik kako biste spriječili prolijevanje
 4. Mjernom šipkom provjerite jeste li uklonili sve ulje
 5. Napunite ulje sukladno u vrsti i količini navedenima u korisničkom priručniku
 6. Mjernom šipkom provjerite ispravnost razine ulja

Kako zamijeniti ulje naginjanjem kosilice

 1. Kako biste ispraznili spremnik goriva, pogonite kosilicu dok je potrošite sve gorivo
 2. Odspojite žicu svjećice od svjećice i postavite je tako da ne može doći u kontakt sa svjećicom.
 3. Uklonite čep za punjenje ulja / mjernu šipku; položite ih na čistu površinu
 4. Na odgovarajuću udaljenost od kosilice postavite posudu
 5. Nagnite kosilicu prema posudi tako da je filtar zraka u najvišem položaju
 6. Očistite proliveno ulje
 7. Mjernom šipkom provjerite jeste li ispustili sve ulje
 8. Napunite ulje sukladno u vrsti i količini navedenima u korisničkom priručniku
 9. Mjernom šipkom provjerite ispravnost razine ulja