Brushcutter 336 RK grass blade close up
  1. Vodič
  2. Preporučeni proizvodi
Upute i vodiči

Postavljanje noža za travu na čistač šikare

Na čistaču šikare tvrtke Husqvarna lako je zamijeniti flaks za trimer s nožem za travu; samo pratite ove jednostavne korake. Ako glavu trimera zamjenjujete na otvorenom, osigurajte prostor na kojem lako možete vidjeti maleni alat ili maticu u slučaju da vam ispadne.

Vodič u koracima za prijelaz na nož za travu

  1. Uklonite glavu trimera postavljenjem zabravnog klina u malu glavu na stražnjoj strani glave prijenosnika. Okrećite glavu trimera dok je ne pričvstite.
  2. Odvijte glavu trimera okretanjem u smjeru kazaljke na satu
  3. Postavite nož za travu na gornju stranu pogonskog diska
  4. Postavite potporni poklopac na nož za travu
  5. Na potporni poklopac postavite potpornu prirubnicu
  6. Zategnite pričvrsnu maticu okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
  7. Ponovno postavite zaporni klin u otvor na drugoj strani glave prijenosnika. Zategnite pričvrsnu maticu okretanjem nasadnim ključem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.