Juhendid

Kettsaega nikerdamise lühijuhend

Peen ja populaarsust koguv kettsaega nikerdamine pärineb iidsest puunikerdamise kunstist, mida esimesed kettsaeartistid 1950ndatel kaasajastasid.

Tool

Teddy bear
  1. Alustuseks määrake tooli kõrgus. Selle määrab kahe esimese kaldlõike ristumiskoht.
  2. Tehke vastavad lõiked esimestega võrreldes 90-kraadise nurga all. See määrab jalgade paksuse.
  3. Lõigake kõigil külgedel otse alla, et eemaldada jalgadelt puukoor.
  4. Pöörake tool ümber ja tehke seljatoe sobiva kaldenurga jaoks kaldlõige. Jätke allosas istmeosa jaoks piisavalt ruumi.
  5. Viimane lõige Asetage tool külili ja tehke sirge sisselõige, sihtides täpselt eelmist lõiget – ongi valmis!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 1 (Next Web Crop)
1. samm
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 2 (Next Web Crop)
2. samm
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 3 (Next Web Crop)
3. samm
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 4 (Next Web Crop)
4. samm
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 5 (Next Web Crop)
5. samm
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 6 (Next Web Crop)
Valmis!

Raamaturiiul

Book shelves
  1. Alustuseks lõigake palk neljaks pikaks „viiluks“.
  2. Tehke palgi keskele sisselõige sama tehnikaga, mida kasutaksite puu langetamisel. Üks sirge lõige külje pealt ja teine veidi kaldlõige ülevalt alla. Alumise riiuli jaoks tehke kaks lihtsat lõiget külje pealt, määrates sellega riiuli sügavuse, ja ühe viimase lõike siseosa eemaldamiseks.
  3. Tehke palgi ülaossa mõned sälgud.
  4. Kasutage meislit või sarnast tööriista, et ülejäänud puit välja toksida – ongi valmis!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 1 (Next Web Crop)
1. samm
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 2 (Next Web Crop)
2. samm
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 3 (Next Web Crop)
3. samm
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 4 (Next Web Crop)
4. samm

Selles Husqvarna artiklis esitatud teave on mõeldud teie teavitamiseks ja inspireerimiseks. See ei ole ette nähtud kasutamiseks juhendina tootmisprotsessides ega muudel ärieesmärkidel. Artikli sisu on ainult kirjeldav ja see pole mõeldud kasutamiseks projekteerimisjuhendina, samuti ei esita see mingit teavet tugevuse ja vastupidavuse kohta. Kasutage selles artiklis esitatud teavet ainult omal vastutusel. Husqvarna ja selle sidusettevõtjad ei vastuta artikli sisuliste vigade või ebatäpsuste eest ega artikli põhjal tehtud toimingute eest. Husqvarna loobub sõnaselgelt kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest seoses esitatud teabe täpsuse või mis tahes otstarbeks sobivusega. Husqvarna ei vastuta mingil juhul ühegi otsese, kaudse või tekitatud kahju ega kahjutasu eest, mis tuleneb või on seotud selle inspiratsiooniartikli kasutamisega või võimetusega seda kasutada.

Enne kettsae kasutamist lugege kaasasolev juhend kindlasti hoolikalt läbi ja kasutage alati soovitatud kaitsevahendeid.