Automower®11.02.2024

Mobiilsideühenduse probleemide tõrkeotsing Automower® robotniidukites

Kuigi mobiilsidevõrk pakub tavaliselt stabiilset ühendust Husqvarna pilvkeskkonnaga ja rakendusega Automower® Connect, võib mõnel juhul teie robotniiduki ühendus rakendusega Automower® Connect katkeda.

Mis juhtub, kui niiduki ühendus mobiilsidevõrguga katkeb?

Kui niiduk on mobiilsidevõrgust lahti ühendatud

 • Niiduk jätkab muru niitmist nagu tavaliselt, ajakava alusel.
 • Niiduk ei saa mobiilsidevõrgu kaudu Husqvarna pilveteenusega suhelda.
 • Saate küll käske nutikodu teenuste, nagu Google Home, Amazon Alexa ja IFTTT, abil saata, kuid niiduk ei saa neid vastu võtta ega järgida. Niiduki lahtiühendamisel saadetud käske hilisemaks ei salvestata.
 • Saate niidukit juhtida rakenduse Automower® Connect abil, kui olete niidukiga Bluetoothi kaudu ühendatud ja asute niiduki 30-meetrises raadiuses.
 • Niiduk ühendub automaatselt uuesti Husqvarna pilvkeskkonnaga niipea, kui saab võrgusignaali. Seejärel saate niidukit rakenduse Automower® Connect ja nutikodu teenuste abil tavapäraselt juhtida. Rakenduse Automower® Connect töölaud kuvatakse, kui teie niiduk on ühendatud.
 • Kui niiduki ühendus katkes pärast seiskamis- või pausikäsklust, vajutage niiduki töö taaskäivitamiseks ja taasühendamiseks niiduki nuppu START.
 • Automower®-i mudel, mis suhtleb Husqvarna pilveteenusega nii mobiilside- kui ka Wi-Fi-ühenduse kaudu, lülitub mobiilsidesignaali puudumisel automaatselt Wi-Fi-ühendusele ja niidukit saab juhtida tavapäraselt. Kui mobiilsidesignaali pole, ei kuvata seda ühenduseta olekus olevana.

Miks mu niiduki ühendus katkes?

On mitu võimalikku põhjust, miks teie niiduki ühendus mobiilsidevõrguga katkeda võib. Nende hulka kuuluvad ajutised võrguprobleemid, halb levi teie piirkonnas, Interneti-ühenduse katkemine mobiilseadmes või seadete muutmine.

Kui mõne mudeli puhul niiduk ei taaskäivitu teatud aja jooksul pärast nupu STOP vajutamist või niiduki töö peatamist, muutub aku säästmiseks teie niiduki olekuks Peatatud – ühenduseta või Seisatud – ühenduseta. See on normaalne. Aeg enne ühenduse katkemist varieerub sõltuvalt aku laetuse tasemest 25 minuti ja 5 tunni vahel. Kui see juhtub, vajutage niiduki taaskäivitamiseks ja ühenduse taastamiseks niiduki nuppu START. Pange tähele, et tavaliselt ei põhjusta toote ühenduse katkemine toote seiskumist või peatumist, vaid selle peatumine või seiskumine põhjustab ühenduse katkemist.

Mobiilsidevõrgu ühenduse tõrkeotsing

Paljudel juhtudel piisab niiduki või mobiilsideseadme lihtsast taaskäivitamisest, kuid kui probleem püsib, võib olla vajalik teha tõrkeotsing. Lahendused on erinevad olenevalt Automower®-i mudelist, niiduki või mobiilseadme olekust või sätetest, mobiilsidevõrgu levialast ja muust.

Lihtsaim viis probleemi tõrkeotsinguks on kasutada meie tooteassistenti. See juhendab teid lahenduse leidmisel üksikasjalike juhistega, lähtudes teie konkreetsetest tingimustest.

Tooteassistendi avamine

Kui eelistate tooteassistenti mitte kasutada, vaadake allolevat teavet.

Põhilised tõrkeotsingu sammud

 1. Niiduki taaskäivitamine lülitage selle nupp asendisse OFF ja seejärel ON.
 2. Taaskäivitage telefon.
 3. Taaskäivitage rakendus Automower® Connect. iOS | Android
 4. Rakenduse Automower® Connect värskendamine Veenduge, et kasutate rakenduse uusimat versiooni. App Store | Google Play
 5. Kontrollige oma telefoni internetiühendust. Veenduge, et teie telefonil oleks internetiühendus.
 6. Kontrollige niiduki võrgu leviala: Kontrollige niiduki ekraanil olevat võrguikooni. Kui levi on alati halb, võtke ühendust Husqvarna edasimüüjaga, et ta aitaks teil võrguoperaatorit vahetada (rakenduvad lisatasud).
 7. Kontrollige mobiilsidevõrgu ajutiste probleemide suhtes. Kui võrk on teie piirkonnas maas, seatakse teie niiduki olekuks Ühenduseta. Niidukiga uuesti ühenduse loomiseks oodake, kuni võrguprobleemid on lahendatud.
 8. Värskendage niiduki püsivara: FOTA-t toetavate mudelite puhul kontrollige, et teil oleks installitud püsivara uusim saadaval versioon. Kontrollige värskenduste märguandeid rakendusest Automower® Connect.

Automower® Connecti mooduli taaskäivitamine

Kui ülaltoodud meetmeid ei toimi, proovige Automower® Connecti moodulit taaskäivitada. Seda saab teha niiduki ekraani või rakenduse Automower® Connect abil, olenevalt sellest, milline Automower®-i mudel teil on. Pange tähele, et pärast taaskäivitamist võib niidukil Husqvarna pilveteenusega ühenduse loomine veidi aega võtta.

Automower® Connecti mooduli taaskäivitamine rakenduse Automower® Connect abil

 1. Veenduge, et olete Bluetoothi levialas ja niiduk on Bluetoothiga ühendatud.
 2. Valige rakenduses Automower® Connect suvand Sätted ja puudutage suvandit Automower® Connect.
 3. Lülitage Automower® Connecti moodul välja, keelates valiku Automower® Connect.
 4. Oodake 5 minutit.
 5. Lülitage Automower® Connecti moodul uuesti sisse, lubades valiku Automower® Connect.

Automower® Connecti mooduli taaskäivitamine niiduki ekraani abil

 1. Avage jaotis Lisatarvikud > Automower® Connect.
 2. Lülitage Automower® Connecti moodul välja, keelates valiku Automower® Connect.
 3. Oodake 5 minutit.
 4. Lülitage Automower® Connecti moodul uuesti sisse, lubades valiku Automower® Connect.

Sidumise lõpuleviimine

Allolev teave kehtib järgmiste Automower®-i mudelite puhul.

 • Automower® 405X
 • Automower® 410XE NERA
 • Automower® 415X
 • Automower® 430X NERA
 • Automower® 435X AWD
 • Automower® 450X NERA
 • Automower® 450X EPOS™
 • Automower® 450XH EPOS™
 • Automower® 535 AWD
 • Automower® 550 EPOS™
 • Automower® 550H EPOS™

Kui kasutate Bluetooth-ühendust ja liigute niiduki Bluetoothi levialast välja, lülitub niiduk automaatselt mobiilsideühendusele. Kui teie niiduk ei ole Automower® Connecti ja Husqvarna pilveteenusega mobiilsidevõrgu kaudu seotud, kuvatakse see olekus Ühenduseta, kui olete väljaspool oma niiduki Bluetoothi leviala. Seejärel peate algatama uue sidumise.

Selleks et kontrollida, kas niiduk on seotud mobiilsidevõrgu kaudu, toimige järgmiselt.

 • Valige rakenduses Automower® Connect suvand Sätted ja puudutage suvandit Automower® Connect. Kui olek on Ühenduseta, siis ei ole niiduk mobiilsidevõrgu kaudu seotud.
 • Logige rakendusse Automower® Connect teise seadme kaudu sisse. Kui teie niidukit ei kuvata teises seadmes menüüs Minu niidukid, siis ei ole niiduk mobiilsidevõrgu kaudu seotud.

Niiduki sidumine rakendusega Automower® Connecti mobiilsidevõrgu kaudu

 1. Veenduge, et oleksite Bluetoothi levialas, ja looge Bluetoothi kaudu niidukiga ühendus.
 2. Valige rakenduses Automower® Connect suvand Sätted ja puudutage suvandit Automower® Connect.
 3. Uue sidumisprotsessi alustamiseks puudutage suvandit Alusta uut sidumist ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kas ühendus ei tööta ikka?

Kui olete proovinud ülaltoodud meetmeid ja ühendus ikka ei tööta, võtke ühendust kohaliku Husqvarna edasimüüjaga.

Lisateave

Automower® robotniidukiga personaalse abi saamiseks võtke ühendust kohaliku Husqvarna edasimüüjaga.

Kas sellest artiklist oli abi?