Hoolduskavade ja seadmetega tehtud töö jälgimine Husqvarna Connect rakenduse abil

Husqvarna Connect aitab teil jälgida hooldusgraafikuid ja teie seadmetega teostatud töid. Kui teil on Bluetooth-seade või Raider (200-seeria või X-mudel), saab Husqvarna Connect rakenduse abil lasta endale automaatselt meelde tuletada, millal on aeg hoolduseks. Lisaks juhendab Husqvarna Connect rakendus teid hooldusrutiini käigus.

Bluetoothiga ühendatavad seadmed ja Raiderid (200-seeria või X-mudelid)

Millist hooldust minu seade vajab?

Kui käes on aeg Bluetoothiga ühendatava seadme või Raideri (200-seeria või X-mudelid) hooldamiseks, kuvatakse rakenduse Husqvarna Connect tooteloendis mutrivõtmega tähistatud hoolduse meeldetuletus.

Hoolduse meeldetuletus rakenduses Husqvarna Connect – hoolduse mutrivõtme ikoon

Hoolduse meeldetuletuse ajastus sõltub sellest, kuidas seadet kasutatakse.

Valige seade, et näha vahekaardil Overview (Ülevaade) täielikku hooldusteadet.

  • Raideritele (X-mudelid ja 200-seeria) pakub Husqvarna Connect hooldusmeeldetuletuses palju lisateavet, näiteks mida täpsemalt teha ja milliseid varuosi vajate. Vt Raiderite hooldusmeeldetuletuse kasutamine (X-mudelid ja 200-seeria).
  • Bluetooth-toodete puhul pange tähele, et teie Raider peab meeldetuletuste kuvamiseks olema Bluetoothi kaudu ühendatud rakendusega Husqvarna Connect. Kui meeldetuletus on ilmunud, kuvatakse seda seni, kuni otsustate selle eemaldada, olenemata sellest, kas toode on Bluetooth-ühendusega või mitte.

Hoolduse meeldetuletus rakenduses Husqvarna Connect – hooldusteade

Viige hooldus lõpuni

  1. Puudutage meeldetuletust, et see avada ja kontrollida, millist hooldust on vaja.
  2. Viige läbi nõutav hooldus.
  3. Salvestage tehtud hooldused soovi korral digitaalsesse hooldusraamatusse.
  4. Puudutage valikut Maintenance completed (Hooldus lõpetatud).

Hoolduse meeldetuletus on nüüd eemaldatud ja teave salvestatakse soovi korral digitaalsesse hooldusraamatusse.

Eemaldage hoolduse meeldetuletus

Kui kõik hooldustööd on tehtud ja soovite meeldetuletuse eemaldada, avage meeldetuletus, valige, kas soovite hoolduse digitaalsesse hooldusraamatusse salvestada, ja puudutage nuppu Maintenance completed (Hooldus lõpetatud).

Hooldus pole hetkel nõutav

Kui pooleliolevaid hooldushoiatusi või veateateid pole, näete halli mutrivõtmeikooni ja teadet “Ready when you are!” (Kõik on toimimiseks valmis!).

Kas te ei saa mingeid meeldetuletusi?

Kui te ei saa mingeid hoolduse meeldetuletusi, proovige oma Husqvarna Connect rakendust värskendada.

Muud tooted

Valige Husqvarna Connect rakenduse vahekaardil Support (Tugi) valik Maintenance (Hooldus), et vaadata teavet oma toote konkreetsete hooldusgraafikute ja tegevuste kohta. Siit saate hõlpsalt vaadata, millist tüüpi hooldust saate ise teha ja mida peaks tegema edasimüüja.

Järgige üksikasjalikke juhiseid ja soovi korral märkige tehtud tööd digitaalsesse hooldusraamatusse, mille leiate menüüst Support (Tugi) > Service book (Hooldusraamat).

Kas sellest artiklist oli abi?