Raiderite hooldusmeeldetuletuste kasutamine (X-mudelid ja 200-seeria)

Alati ei ole lihtne teada, milliseid hooldustöid ja millal tuleb raideril teha ning milliseid varuosi vajate. Seetõttu pakub Husqvarna Connect teile automaatseid hoolduse meeldetuletusi.

Kui käes on aeg raideri hooldamiseks, kuvatakse rakenduse Husqvarna Connect tooteloendis mutrivõtmega tähistatud hoolduse meeldetuletus.

Maintenance reminder in Husqvarna Connect

Millised raiderimudelid toetavad automaatseid hoolduse meeldetuletusi?

 • X-mudelid (Bluetooth)
 • 200-seeria (mitte-Bluetooth)

Kuidas see töötab?

X-mudelid (Bluetooth)

X-mudelite (Bluetooth-ühendusega raiderid) puhul kuvatakse hoolduse meeldetuletused teie tooteloendis vaikimisi.

Pidage meeles, et teie raider peab meeldetuletuste kuvamiseks olema Bluetoothi kaudu ühendatud rakendusega Husqvarna Connect. Kui meeldetuletus on ilmunud, kuvatakse seda seni, kuni otsustate selle eemaldada, olenemata sellest, kas toode on Bluetooth-ühendusega või mitte.

200-seeria (mitte-Bluetooth)

200-seeria raiderite hoolduse meeldetuletuste saamiseks peate esmalt sisestama oma raideri kasutusandmed. Seejärel kuvatakse teie tooteloendis sisestatud andmete põhjal hoolduse meeldetuletused. Kui meeldetuletus on ilmunud, kuvatakse seda seni, kuni otsustate selle eemaldada.

Kasutusandmete lisamine või redigeerimine

Kui lisate Husqvarna Connecti 200-seeria raideri, palutakse teil sisestada kasutusandmed.

Soovi korral saate teavet alati hiljem lisada või redigeerida, valides loendist lihtsalt oma toote ja puudutades suvandeid Support (Tugi) > Maintenance (Hooldus). Seejärel puudutage andmete redigeerimiseks pliiatsiikooni.

Teave hoolduse meeldetuletuses

Kui puudutate hoolduse meeldetuletust, kuvatakse järgmine teave.

 • Husqvarna edasimüüja leidmine ja tema kontaktandmed.
 • Teie lemmikedasimüüja kontaktandmed (kui olete ta eelnevalt valinud).
 • Link teie kohalikule Husqvarna Care’i veebisaidile (kui on saadaval).
 • Ülevaade kõigist toote hoolduseks vajalikest etappidest.
 • Iga etapi juhised.
 • Juhendvideod.
 • Loetelu kõikidest hoolduse teostamiseks vajalikest osadest ja tööriistadest.*
 • Hinnanguline hoolduseks kuluv aeg.
 • Teave selle kohta, milliseid toiminguid peab tegema volitatud edasimüüja.
 • Võimalus salvestada teostatud hooldus hooldusraamatusse.

Meeldetuletuse eemaldamine

Kui kõik hooldustööd on tehtud ja soovite meeldetuletuse eemaldada, avage meeldetuletus, valige, kas soovite hoolduse digitaalsesse hooldusraamatusse salvestada, ja puudutage nuppu Maintenance completed (Hooldus lõpetatud).

Kui ootel hooldusteatisi või tõrketeateid ei ole, kuvatakse tooteloendis teade „Ready when you are!” (Tegutsemiseks valmis).

Tootemudelid

Hoolduse meeldetuletused on saadaval järgmiste Husqvarna raiderimudelite puhul.

X-mudelid

 • R 316TsX AWD
 • R 316TX
 • R 316TX AWD
 • R 320X AWD
 • R 419TsX AWD
 • R 420TsX AWD
 • R 318X*

200-seeria

 • R 213C
 • R 214T
 • R 214TC
 • R 216T AWD

Kas te ei saa mingeid meeldetuletusi?

Kui te ei saa mingeid hoolduse meeldetuletusi, proovige oma Husqvarna Connecti rakendust värskendada.

* R318X puhul ei ole hoolduse teostamiseks vajalike osade loetelu meeldetuletuses saadaval.

Kas sellest artiklist oli abi?