Příprava vysokotlakého čističe na uskladnění

Aby váš vysokotlaký čistič zůstal v dobrém stavu, je třeba jej připravit na uskladnění.

Jedním z nejčastějších důvodů poruch vysokotlakých čističů je nesprávné skladování a zamrznutí během zimních měsíců.

Ideální místo pro uložení vysokotlakého čističe je ve vnitřním, vytápěném prostoru. To však nemusí být vždy možné, a proto je nezbytné dodržovat správné kroky pro přípravu vysokotlakého čističe na uskladnění.

Příprava vysokotlakého čističe na uskladnění

 1. Vypněte výrobek a odpojte elektrickou zástrčku od zdroje napájení.
 2. Odpojte výrobek od zdroje vody.
 3. Zajistěte, aby bylo veškeré příslušenství suché.
 4. Vložte stříkací rukojeť, stříkací tyč, pěnovací rozprašovač a trysky do příslušných držáků.
 5. Odpojte vysokotlakou vodní hadici od stříkací rukojeti a naviňte vysokotlakou hadici na buben.
 6. Vložte napájecí kabel do držáku a připevněte jej páskem.
 7. Sklopte přepravní rukojeť.

POZNÁMKA: Mějte na paměti, že některé části vysokotlakého čističe se mohou lišit v závislosti na modelu.

Odstranění přebytečného čisticího prostředku z vysokotlakého čističe

Na vysokotlakém čističi s volným pěnovacím rozprašovačem

 1. Vyjměte prázdnou nádobu na čisticí prostředek a vypláchněte ji vodou. Před uložením otřete suchým hadříkem.
 2. Ujistěte se, že výrobek není připojen ke zdroji vody.
  Připojení vysokotlakého čističe ke zdroji vody
  Odvzdušnění vysokotlakého čističe
 3. Připojte standardní trysku a spusťte výrobek na 60 sekund, aby se čisticí prostředek odstranil ze systému.

Na vysokotlakém s vestavěnou nádržkou

 1. Vyjměte prázdnou nádobu na čisticí prostředek a vypláchněte ji vodou. Nainstalujte ji zpět na výrobek.
  Připojení vysokotlakého čističe ke zdroji vody
  Odvzdušnění vysokotlakého čističe
 2. Ujistěte se, že výrobek není připojen ke zdroji vody.
 3. Připojte standardní trysku a spusťte výrobek na 60 sekund, aby se čisticí prostředek odstranil ze systému.

Odpojte vysokotlaký čistič od zdroje vody

 1. Nastavte vypínač do polohy vypnuto (0).
 2. Pokud je výrobek připojen k vodovodu, zavřete ventil na vodovodu.
 3. Pokud je výrobek připojen k vodovodu, odpojte zahradní hadici od vodovodu.
 4. Pokud je výrobek připojen k otevřenému zdroji vody, vyjměte sací hadici ze zdroje vody.
 5. Stiskněte páčku spínače a držte ji stisknutou, dokud voda nepřestane vytékat z trysky.
 6. Odpojte zahradní hadici od přívodu vody na výrobku.
 7. Pokud je výrobek připojen k otevřenému zdroji vody, odpojte sací hadici.
 8. Zatlačte jazýček směrem k rychlospojce na stříkací rukojeti a vytáhněte vysokotlakou vodní hadici.
 9. Přepněte vypínač do polohy zapnuto (I) a nechte jej v provozu, dokud z vysokotlaké vodní hadice nepřestane vytékat voda.
 10. Nastavte vypínač do polohy vypnuto (0).
 11. Před uskladněním výrobku nechte stříkací rukojeť, stříkací tyč a trysky vyschnout.

Vysokotlaký čistič otřete dosucha

Setřete nečistoty a vlhkost z hadice, příslušenství a hlavního těla výrobku.

Před uložením se ujistěte, že je veškeré příslušenství suché, aby nedošlo k jeho poškození.

Vysokotlaký čistič skladujte v suchém prostředí, kde nemrzne.

Ideální je skladovat vysokotlaký čistič v suchém prostředí.

Je důležité vyvarovat se vlhkého prostředí!

Byl tento článek užitečný?
Přečtěte si více o
vysokotlaký čističskladování