Jak vytvořit průchod v instalaci sekačky Automower®

V instalaci sekačky Automower® se průchodem rozumí úzká část pracovní oblasti s ohraničujícím vodičem na každé straně, která spojuje dvě části pracovního prostoru. Robotická sekačka se může průchodem přesunout do jiné části pracovní oblasti.

Všechny modely sekaček Automower®* jsou vybaveny funkcí automatického nastavení průchodů, která pomáhá robotické sekačce Automower® projíždět úzkými průchody a minimalizuje stopy kol na trávníku.

*Kromě sekačky Automower® 105.

Automower running through a passage

Jak v průchodu položit ohraničující a naváděcí vodič

Při instalaci ohraničujícího vodiče v průchodu, ve kterém se nenachází naváděcí vodič, je doporučená minimální vzdálenost mezi ohraničujícími vodiči na každé straně průchodu 2 m. Pokud k navedení sekačky průchodem používáte naváděcí vodič, doporučená minimální vzdálenost mezi ohraničujícími vodiči je 60 cm.**

Při pokládání naváděcího vodiče v průchodu dbejte na to, aby vzdálenost mezi naváděcím vodičem a ohraničujícím vodičem byla minimálně 30 cm, jak je znázorněno na obrázku.

Automower distances in passages

Výrobek vždy jezdí vlevo od naváděcího vodiče z pohledu směrem k nabíjecí stanici. Doporučujeme ponechat co nejvíce volného místa vlevo od naváděcího vodiče.

Pokud se robotická sekačka zasekne při sledování ohraničujícího nebo naváděcího vodiče v průchodu, zkuste upravit šířku koridoru.

**U modelů 435X AWD a 535 AWD doporučujeme pro dosažení dobrého výsledku sečení šířku průchodů minimálně 2 m.

Systematické sečení průchodů

Některé z modelů sekaček Automower® nabízejí systematické sečení průchodů. Tato funkce zlepšuje výsledek sečení v úzkých průchodech tak, že automaticky změní režim sečení z náhodného na systematický režim. Aby bylo možné používat tuto funkci, musí být nainstalován naváděcí vodič.

Robotická sekačka sleduje naváděcí vodič až k průchodu a začne systematicky sekat v nastavené vzdálenosti od nabíjecí stanice. Když sekačka dosáhne konce průchodu, přejde na sečení obvyklým způsobem. Pokud má průchod slepý konec, sekačka se otočí a bude sekat trávník průchodem zpět.

Automower mowing passages systematically

Jak nastavit systematické sečení průchodů

Začněte tím, že změříte vzdálenost podél naváděcího vodiče od nabíjecí stanice k začátku (vnitřní straně) úzkého průchodu. Poté proveďte nastavení pomocí aplikace Automower® Connect nebo prostřednictvím displeje sekačky.

Pomocí aplikace Automower® Connect:

  1. Vyberte možnost Další > Nastavení > Instalace > Pokrytí travnaté plochy.
  2. Zapněte funkci Systematické sečení průchodů.
  3. Nastavte naměřenou vzdálenost.
  4. Nastavte, jak často má sekačka používat funkci systematického sečení průchodů.

Na displeji sekačky:

  1. Přejděte do části Instalace > Pokrytí travnaté plochy > Oblast 1–3 > Vyberte oblast.
  2. Vyberte možnost Jak daleko? a zadejte naměřenou vzdálenost.
  3. Vyberte možnost Jak často? a nastavte, jak často má sekačka používat funkci systematického sečení průchodů.
  4. Přejděte do části Instalace > Pokrytí travnaté plochy > Další.
  5. Aktivujte funkci Systematické sečení průchodů.

Četnost (%) se udává jako podíl z celkového počtu případů, kdy sekačka opustí nabíjecí stanici. Ve všech ostatních případech začne robotická sekačka sekat u nabíjecí stanice. Aby se zabránilo opotřebení trávy v průchodu, doporučujeme nastavit nízké procento funkce systematického sečení průchodů.

Byl tento článek užitečný?