Nastavení šířky koridoru v instalaci sekačky Automower®

Při sledování ohraničujícího nebo naváděcího vodiče do nabíjecí stanice a z ní nebo průjezdu průchodem robotická sekačka Automower® jezdí v různé vzdálenosti od vodiče, aby se snížilo riziko vytváření kolejí. Oblast kolem vodiče, kterou robotická sekačka používá, se nazývá koridor.

Když výrobek jede podél naváděcího vodiče směrem k nabíjecí stanici, vždy jede vlevo od naváděcího vodiče.

Při automatickém nastavení průchodu se šířka koridoru nastaví automaticky, ale u několika modelů lze šířku koridoru nastavit ručně, například pokud je průchod úzký a sekačka v něm často uvízne.

Nastavení šířky koridoru

Koridor ohraničujícího vodiče je oblast vedle ohraničujícího vodiče a naváděcí koridor je oblast vedle naváděcího vodiče. Které z těchto šířek koridorů jsou k dispozici a které lze upravit, závisí na tom, jaký model sekačky Automower® máte.

Šířku koridoru můžete nastavit v rozmezí 1 až 9. Tovární nastavení je 6 pro ohraničující vodič a 9 pro naváděcí vodič. Když nastavíte hodnotu 0, robotická sekačka pojede přímo nad středem naváděcího vodiče.

Displej sekačky: Instalace > Pokročilé > Šířka koridoru

Automower® Connect: Další > Nastavení > Instalace > Šířka koridoru

Byl tento článek užitečný?