Jak nainstalovat mulčovací sadu na sekačku na trávu

Použití mulčovací sady na sekačce se hodí v případech, kdy chcete využít posečenou trávu jako hnojivo. Chcete-li na sekačce mulčovací sadu použít, mulčovací nože snadno nainstalujete podle tohoto návodu a videa:

VÝSTRAHA: Při provádění úkonu používejte ochranné rukavice.

VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo náhodnému spuštění, odpojte kabel zapalování od zapalovací svíčky.

  1. Sundejte koš na trávu.
  2. Demontujte nůž.
  3. Namontujte mulčovací nůž.
  4. Utáhněte jej správným utahovacím momentem pro vaši sekačku. Podrobné informace naleznete v návodu k používání.
  5. Upevněte mulčovací vložku tak, že ji vložíte do kanálu výhozu trávy.
  6. Připojte konektor zapalovací svíčky zpět na zapalovací svíčku.

Byl tento článek užitečný?