1/4

Описание на продукта

Rotating broom for sweeping up leaves, snow, etc. Can be angled to either side. The broom has an included Spray guard.

Свързано съдържание

Показване на 1 от 1